Coloreda Fogars de Montclús

  Vallès Oriental
  Veïnat de França
  Per la pista que surt del PK 15 de la carretera BV-5301 en direcció a coll Formic.
  841

  Coordenades:

  41.7713
  2.41017
  450977
  4624553
  08081-34
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Modern
  Contemporani
  XVIII
  Bo
  Inexistent
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  000204900DG52C0001XR
  Virgínia Cepero González

  Masia de planta rectangular, formada per planta baixa i pis, i coberta de teula àrab a dues aigües, amb ràfec format per cabirons i tauler.
  Les façanes són de paredat comú, fetes de pedra llicorella lligada amb morter de calç sense arrebossar.
  A la façana principal hi ha la portalada d'entrada, amb llinda de fusta i brancals de totxo. Les obertures, de disposició irregular, són de diferents tamanys, amb llinda de fusta, brancals de totxo i lleixa de llosa de llicorella.
  A la banda esquerra de l'edifici principal hi ha un paller adossat, que provoca que del conjunt de les dues edificacions resulti una planta en forma d'"L". És una construcció de planta rectangular, amb coberta de teula àrab a una sola vessant, i murs de les mateixes característiques que l'edifici principal. l'accés a la part inferior és produeix mitjançant una porta amb llinda de llosa de pissarra, i a l'altell, a través d'unes escales amb base d'obra i graons de llosa de pissarra.
  El seu estat de conservació és bo ja que recentment ha estat objecte d'obres de restauració i remodelació.

  Inventari del patrimoni construït del Montseny: 08081108.

  -OTPAT- Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial (2008) Inventari del patrimoni construït. Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny. Diputació de Barcelona. Àrea d'Espais Naturals i Diputació de Girona.