Casa Nova del Rifer Fogars de Montclús

Vallès Oriental
El Pertegàs
Al recinte del castell d'en Mateu.
271

Coordenades:

41.71385
2.45705
454833
4618149
08081-33
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
XX
1930
Bo
Legal
Normes Subsidiàries de Fogars de Montclús.
Fàcil
Residencial
Privada
002013900DG51G0001MM
Virgínia Cepero González

Edificació de planta irregular formada per diversos cossos annexos, situada a l'interior del recinte del castell d'en Mateu.
L'edifici principal és de planta rectangular, de tres pisos, i coberta de teula àrab a dues vessants, de la que sobresurt una torre annexa de planta quadrada.
Combina la maçoneria i la fàbrica de totxo, amb arcs, dintells en sardinell, i brancals i cantonades de fàbrica.
Va ser construït l'any 1930 com a masoveria del Mas Rifer, sobre les quadres d'aquest.

AJUNTAMENT DE FOGARS DE MONTCLÚS (1992) Catàleg d'edificis i conjunts històrics i monumentals de les Normes Subsidiàries. Fogars de Montclús.