Casa Nova del Rifer Fogars de Montclús

  Vallès Oriental
  El Pertegàs
  Al recinte del castell d'en Mateu.
  271

  Coordenades:

  41.71385
  2.45705
  454833
  4618149
  08081-33
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Contemporani
  XX
  1930
  Bo
  Legal
  Normes Subsidiàries de Fogars de Montclús.
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  002013900DG51G0001MM
  Virgínia Cepero González

  Edificació de planta irregular formada per diversos cossos annexos, situada a l'interior del recinte del castell d'en Mateu.
  L'edifici principal és de planta rectangular, de tres pisos, i coberta de teula àrab a dues vessants, de la que sobresurt una torre annexa de planta quadrada.
  Combina la maçoneria i la fàbrica de totxo, amb arcs, dintells en sardinell, i brancals i cantonades de fàbrica.
  Va ser construït l'any 1930 com a masoveria del Mas Rifer, sobre les quadres d'aquest.

  AJUNTAMENT DE FOGARS DE MONTCLÚS (1992) Catàleg d'edificis i conjunts històrics i monumentals de les Normes Subsidiàries. Fogars de Montclús.