Can Virgili Fogars de Montclús

Vallès Oriental
Feixes del Vilar
Sota les feixes del Vilar, amb accés des de la carretera de Fontmartina.
794

Coordenades:

41.75897
2.41888
451692
4623179
08081-32
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
XVIII
Bo
Legal
Normes Subsidiàries de Fogars de Montclús.
Fàcil
Residencial
Privada
001705800DG52C0001ZR
Virgínia Cepero González

Masia situada sota les feixes del Vilar, amb accés des de la carretera de Fontmartina.
És un edifici de planta rectangular, format per planta baixa i dos pisos, amb coberta de teula àrab a dues vessants.
La porta d'entrada és d'arc de mig punt amb pedra. Les finestres són de distribució regular, de mides diverses i amb brancals i dintells de pedra carejada.
Va ser objecte d'importants obres de reforma i restauració a principis de la dècada dels anys 70 del segle XX.

Inventari del patrimoni construït del Montseny: 08081101.

- AJUNTAMENT DE FOGARS DE MONTCLÚS (1992) Catàleg d'edificis i conjunts històrics i monumentals de les Normes Subsidiàries. Fogars de Montclús.
- OTPAT- Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial (2008) Inventari del patrimoni construït. Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny. Diputació de Barcelona. Àrea d'Espais Naturals i Diputació de Girona.