Conjunt del carrer Major, 374-384 Vallirana

  Baix Llobregat
  Carrer Major, 374-384
  Al bell mig del carrer Major, prop de l'ajuntament, a la banda dreta pujant a l'Ordal
  177m

  Coordenades:

  41.38767
  1.93155
  410670
  4582344
  08295-625
  Patrimoni immoble
  Conjunt arquitectònic
  Contemporani
  Popular
  XIX-XX
  Bo
  Inexistent
  Fàcil
  Altres
  Privada
  Diversos propietaris
  Adriana Geladó Prat

  Conjunt arquitectònic format per cinc edificis entremitgeres de planta rectangular, amb patis posteriors (números 374, 376, 378-380, 382 i 384) i que comparteixen les mateixes característiques tipològiques i estructurals. En general presenten cobertes de teula àrab de dues vessants, tot i que algunes han estat reformades, i estan distribuïts en planta baixa i pis, exceptuant el número 382 que compta amb dues plantes superiors. En general presenten obertures rectangulars amb els emmarcaments en relleu arrebossats i pintats, tot i que les plantes baixes estan completament transformades. Les façanes del número 374 al 380 estan perfectament alineades i amb el mateix tipus de coronament (cornisa motllurada i barana d'obra amb balustres). Els números 382 i 384 també tenen el mateix tipus de coronament, però ambdós amb més alçada que la resta del conjunt. Les construccions presenten els paraments superiors arrebossats i pintats.

  Les plantes superiors estan destinades a habitatge, mentre que a les plantes baixes hi ha establiments comercials.

  Les construccions foren bastides entre finals del segle XIX i principis del segle XX. Els noms amb els que es coneixen les cases són cal Guarro (número 374), cal Paisano (número 376), l'Estanc o Casa Pascual (número 378-380, té fitxa pròpia), ca la Nena (número 382, té fitxa pròpia) i cal Xarau (número 384).