Conjunt del carrer Major, 412-418 Vallirana

Baix Llobregat
Carrer Major, 412-418
Al bell mig del carrer, davant de l'avinguda de la Parellada
180m

Coordenades:

41.38687
1.93158
410671
4582255
08295-626
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Contemporani
Popular
XIX-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Altres
Privada
Diversos propietaris
Adriana Geladó Prat

Conjunt arquitectònic format per tres edificis entremitgeres de planta rectangular, amb patis posteriors (números 412-414, 416, 418) i que comparteixen les mateixes característiques tipològiques i estructurals. En general presenten cobertes de teula àrab de dues vessants, amb els careners paral·lels a les façana principals, i estan distribuïts en planta baixa i pis. Compten amb obertures rectangulars amb senzills emmarcaments arrebossats. El número 418 té la planta baixa reformada i el número 416 està completament reformat. Tot i això ambdós conserven la cornisa motllurada original a la part superior dels paraments. Aquesta cornisa també té continuitat al número 414. Les façanes estan rematades amb plafons d'obra rectangulars que amaguen les cobertes. Les construccions presenten els paraments arrebossats i pintats.

Amb l'excepció del número 412-414, que és un habitatge, a la resta hi ha establiments comercials.

Les construccions foren bastides entre finals del segle XIX i principis del segle XX. El número 412 és conegut com a cal Tomeu.