Conjunt del carrer Major, 498-500 Vallirana

  Baix Llobregat
  Carrer Major, 498-500
  Damunt de la piscina municipal i del casino
  192m

  Coordenades:

  41.38476
  1.93136
  410650
  4582021
  08295-627
  Patrimoni immoble
  Conjunt arquitectònic
  Contemporani
  Popular
  XX
  Bo
  Inexistent
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  Diversos propietaris
  Adriana Geladó Prat

  Conjunt arquitectònic format per dos edificis entremitgeres de planta rectangular, amb pati posterior. Presenten cobertes de teula àrab de dues vessants, amb els careners paral·lels a la façana principal, i estan distribuïts en planta baixa i pis. La composició de les obertures és simètrica i idèntica als dos edificis. A la planta baixa hi ha portals d'accés d'arc rebaixat, un d'ells reformat. Al pis hi ha obertures rectangulars, amb senzills emmarcaments arrebossats, i balcons simples amb les llosanes motllurades (la llosana del número 498 està sostinguda per mènsules). El coronament de les façanes és diferent: en el número 498 hi ha una cornisa motllurada, mentre que en el número 500 hi ha un plafó de línies ondulants i pilars. El conjunt presenta els paraments arrebossats i pintats.

  És probable que les construccions fossin bastides durant la primera meitat del segle XX. El número 498 és conegut com a cal Palà i el número 500 és cal Nones.