Conjunt del carrer Major, 518-524 Vallirana

  Baix Llobregat
  Carrer Major, 518-524
  Delimitat entre el carrer Major i el carrer de López Picó
  195m

  Coordenades:

  41.38444
  1.93083
  410605
  4581986
  08295-628
  Patrimoni immoble
  Conjunt arquitectònic
  Contemporani
  Popular
  XX
  Bo
  Inexistent
  Fàcil
  Altres
  Privada
  Diversos propietaris
  Adriana Geladó Prat

  Conjunt arquitectònic format per quatre edificis entremitgeres de planta rectangular, amb pati posterior. Presenten cobertes de teula àrab de dues vessants, amb els careners paral·lels a la façana principal, i estan organitzats en un sol nivell exceptuant el número 524 que fou ampliat amb dues plantes superiors. En general hi ha obertures rectangulars que han estat molt transformades. La part més destacable és el coronament de les façanes, rematades amb cornises motllurades dentades i plafons d'obra rectangulars que amaguen les cobertes. Sota les cornises es conserven els forats de ventilació de les cobertes, que estan decorats. Cal dir que tot i la transformació del número 524 manté tots aquests trets distintius i originals dels edificis originals. El conjunt té elsparaments arrebossats i pintats.

  Amb l'excepció del número 518, que és un habitatge, a la resta hi ha establiments comercials.

  És probable que les construccions fossin bastides durant la primera meitat del segle XX. El número 518-520 és conegut com a cal Martí Massana.