Conjunt del carrer Major, 518-524 Vallirana

Baix Llobregat
Carrer Major, 518-524
Delimitat entre el carrer Major i el carrer de López Picó
195m

Coordenades:

41.38444
1.93083
410605
4581986
08295-628
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Contemporani
Popular
XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Altres
Privada
Diversos propietaris
Adriana Geladó Prat

Conjunt arquitectònic format per quatre edificis entremitgeres de planta rectangular, amb pati posterior. Presenten cobertes de teula àrab de dues vessants, amb els careners paral·lels a la façana principal, i estan organitzats en un sol nivell exceptuant el número 524 que fou ampliat amb dues plantes superiors. En general hi ha obertures rectangulars que han estat molt transformades. La part més destacable és el coronament de les façanes, rematades amb cornises motllurades dentades i plafons d'obra rectangulars que amaguen les cobertes. Sota les cornises es conserven els forats de ventilació de les cobertes, que estan decorats. Cal dir que tot i la transformació del número 524 manté tots aquests trets distintius i originals dels edificis originals. El conjunt té elsparaments arrebossats i pintats.

Amb l'excepció del número 518, que és un habitatge, a la resta hi ha establiments comercials.

És probable que les construccions fossin bastides durant la primera meitat del segle XX. El número 518-520 és conegut com a cal Martí Massana.