Col·lecció de material arqueològic de Fogars al Museu de Granollers Fogars de Montclús

  Vallès Oriental
  Museu de Granollers: C/ Anselm Clavé, 40. Granollers.
  Al Museu de Granollers.
  399

  Coordenades:

  41.72776
  2.44339
  453707
  4619700
  08081-209
  Patrimoni moble
  Col·lecció
  Antic
  Ibèric
  Bo
  Física
  Dins del Museu de Granollers
  Restringit
  Científic
  Pública
  Museu de Granollers
  Virgínia Cepero González

  El Museu de Granollers disposa de fragments de material ceràmic ibèric del municipi de Fogars de Montclús. Es tracta de materials inclassificats, procedents del Fons de l'antic Museu, i per tant dipositats amb anterioritat a l'any 1965.
  Segons informacions facilitades per Josep Muntal, tècnic de patrimoni històric del Museu de Granollers, els fragments ceràmics foren recollits a can Pla probablement per l'arqueòleg Josep Estrada i Garriga.
  El número d'inventari d'aquest material és el 5651. Els fragments estan retolats amb tinta xinesa i plometa, amb el nom del jaciment.

  Com és un element ubicat fora del municipi, les coordenades corresponen a les de l'ajuntament.

  El Museu de Granollers ha actuat com a focus de recerca arqueològica dins de l'àmbit comarcal durant varies dècades. Aquest fet ha repercutit en la col·lecció arqueològica del seu fons. L'abast geogràfic s'estén per tota la comarca del Vallès Oriental.

  MUSEU DE GRANOLLERS: www.museugranollers.org/index.php