La Barraca Fogars de Montclús

  Vallès Oriental
  Vall del Rifer
  Per la pista que surt del PK 1,2 de la carretera BV-5119.
  337

  Coordenades:

  41.72267
  2.4444
  453787
  4619134
  08081-207
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Modern
  XVII
  Bo
  Inexistent
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  000910200DG51G0001XM
  Virgínia Cepero González

  Aquesta petita masia de dimensions modestes presenta una estructura de planta i pis, amb coberta de teula àrab a doble vessant.
  La factura de les façanes és de carreus ben escairats i disposats en filades irregulars. Els angles cantoners i les obertures, tant de portes com de finestres, es troben limitades per carreus de dimensions més grans que actuen tant d'element constructiu de reforçament com d'element decoratiu arquitectònic. Les obertures es distribueixen de forma irregular per la façana.
  Es troba en bon estat de conservació ja que ha estat objecte d'obres de reforma i restauració recentment.