La Barraca Fogars de Montclús

Vallès Oriental
Vall del Rifer
Per la pista que surt del PK 1,2 de la carretera BV-5119.
337

Coordenades:

41.72267
2.4444
453787
4619134
08081-207
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
XVII
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
000910200DG51G0001XM
Virgínia Cepero González

Aquesta petita masia de dimensions modestes presenta una estructura de planta i pis, amb coberta de teula àrab a doble vessant.
La factura de les façanes és de carreus ben escairats i disposats en filades irregulars. Els angles cantoners i les obertures, tant de portes com de finestres, es troben limitades per carreus de dimensions més grans que actuen tant d'element constructiu de reforçament com d'element decoratiu arquitectònic. Les obertures es distribueixen de forma irregular per la façana.
Es troba en bon estat de conservació ja que ha estat objecte d'obres de reforma i restauració recentment.