Cal Sabata Fogars de Montclús

  Vallès Oriental
  Sot de cal Satanàs
  A uns 200 m a l'oest de can Toni, a un indret de difícil accés.
  741

  Coordenades:

  41.77065
  2.40637
  450661
  4624483
  08081-210
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Modern
  XVII
  Dolent
  Es troba en estat ruïnós
  Inexistent
  Difícil
  Sense ús
  Privada
  08080A001000190000HZ
  Virgínia Cepero González

  Masia en ruïnes ubicada a les proximitats del sot de cal Satanàs, a una zona de difícil accés degut a la vegetació i al pendent del terreny. S'insinua un cos principal rectangular i una sèrie de murs d'aterrassament i feixes de conreu que indicarien una certa pràctica agrícola de la zona.
  Les restes conservades corresponen a una estructura complexa, potser de més d'un pis, amb coberta a dues vessants, tot i que no se'n poden precisar les dimensions. La tècnica constructiva es basa en petits carreus de pedra local, de dimensions variables, disposades en filades irregulars i lligades amb morter de calç.

  Inventari Patrimoni Construït del Montseny: 08081090.

  OTPAT- Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial (2008) Inventari del patrimoni construït. Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny. Diputació de Barcelona. Àrea d'Espais Naturals i Diputació de Girona.