Cal Sabata Fogars de Montclús

Vallès Oriental
Sot de cal Satanàs
A uns 200 m a l'oest de can Toni, a un indret de difícil accés.
741

Coordenades:

41.77065
2.40637
450661
4624483
08081-210
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
XVII
Dolent
Es troba en estat ruïnós
Inexistent
Difícil
Sense ús
Privada
08080A001000190000HZ
Virgínia Cepero González

Masia en ruïnes ubicada a les proximitats del sot de cal Satanàs, a una zona de difícil accés degut a la vegetació i al pendent del terreny. S'insinua un cos principal rectangular i una sèrie de murs d'aterrassament i feixes de conreu que indicarien una certa pràctica agrícola de la zona.
Les restes conservades corresponen a una estructura complexa, potser de més d'un pis, amb coberta a dues vessants, tot i que no se'n poden precisar les dimensions. La tècnica constructiva es basa en petits carreus de pedra local, de dimensions variables, disposades en filades irregulars i lligades amb morter de calç.

Inventari Patrimoni Construït del Montseny: 08081090.

OTPAT- Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial (2008) Inventari del patrimoni construït. Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny. Diputació de Barcelona. Àrea d'Espais Naturals i Diputació de Girona.