Can Torrents del Pa
Folgueroles

  Osona
  Plaça de Mossèn Cinto Verdaguer, 12
  Emplaçament
  Al bell mig del nucli antic, a la banda de tramuntana de la plaça
  551 m.s.n.m

  Coordenades:

  41.93885
  2.31888
  443537
  4643211
  Número de fitxa
  08083 - 3
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XVIII-XX
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  BPU
  BPU-AEA. Catàleg de béns a protegir del POUM de Folgueroles.
  Accés
  Fàcil
  Residencial - productiu
  Titularitat
  Privada
  Ref. Cad.: 3634006DG4433S
  Autoria de la fitxa
  Adriana Geladó Prat

  Edifici entremitgeres de planta rectangular, format per tres cossos adossats. El volum principal, orientat a la plaça, presenta una coberta de teula àrab de dues vessants amb el carener paral·lel a la façana principal. Està distribuït en planta baixa i dos pisos, amb el parament principal orientat a migdia. La planta baixa presenta, al centre, dos portals bessons d’obertura rectangular, amb els brancals bastits amb carreus de pedra i les llindes planes. La de llevant està gravada amb la inscripció “ALABAT SIA DÉU” i l’any 1744, i està decorada amb una creu llatina central damunt del Calvari. Als pisos superiors s’obren dos finestrals rectangulars per planta, amb els emmarcaments bastits amb carreus de pedra i les llindes planes. Els de la primera planta tenen sortida a un balcó corregut, amb la llosana de pedra motllurada i la barana de ferro treballada i decorada amb rosetes. Les obertures del segon pis, per contra, es corresponen amb finestrals balconeres protegides amb senzilles baranes de ferro. A la part central d’aquestes obertures, fent de separador entre les mateixes, hi ha un esgrafiat per planta separat per un rellotge de sol. L’esgrafiat del pis superior està format per un medalló ovalat decorat amb motius vegetals, amb les inicials “JT” (Jacint Torrents) i l’any 1928. L’esgrafiat de la primera planta presenta dos dracs simètrics encarats, traient foc per la boca i amb les cues ornamentades amb motius vegetals. La resta d’obertures de la façana també són rectangulars, tot i que amb els emmarcaments arrebossats. La construcció presenta el parament arrebossat i pintat de dos colors: la planta baixa és de color ocre i està separada de la resta del parament mitjançant una cornisa motllurada. La resta de la façana compta amb una tonalitat blavosa i està decorada amb dues sanefes esgrafiades decorades amb motius vegetals, situades a la part superior i inferior del parament.

  Altres noms relacionats amb l’edifici: can Roura-Roca.

  El sobrenom amb el que es coneix l’edifici fa referència al fet que els seus propietaris, Torrents de cognom, eren forners i hi tenien un forn de pa. D’aquesta manera, i per diferenciar-lo de la casa veïna del seus parents (can Torrents del Vi), l’edifici era conegut com a can Torrents del Pa.

  A mitjans del segle XIX, l’edifici era la seu de l’ajuntament de la vila i, en aquells moments, era propietat de la família Bru de Sala. L’any 1841, l’edifici fou destinat també a escola pública i habitatge del mestre, tot i que tres anys més tard es traslladaren a una altra casa de la mateixa plaça. També tenim constància que l’any 1886, el seu propietari era Pere Castelló, que vivia a Sanlúcar de Barrameda. En aquesta època també, l’escola de nenes de Folgueroles fou traslladada de les golfes de l’església parroquial de Santa Maria, on havia estat instal·lada des de la seva fundació l’any 1857 per part de la congregació de religioses dominiques de l’Anunciata (conegudes popularment com les monges del Pare Coll), a la planta baixa d’aquesta casa. Les monges s’estaven al pis superior i l’ajuntament a la primera planta. Les obres de rehabilitació de la construcció es van finançar, en part, mitjançant l’organització d’un ball al mas Raurell. L’any 1922, la congregació del Pare Coll tancà la casa davant del mal estat de conservació que presentava l’edifici. Poc després s’hi va obrir un cafè i, durant la dècada dels anys 30, Jacint Torrents va comprar l’edifici a un home conegut com en Pixatrones. A la casa encara es conserven els espais on hi havia el forn de pa de llenya, construït l’any 1947, l’obrador i el farinal. En l’actualitat, la construcció és la seu d’una pastisseria i la propietat continua en mans de la família Torrents.

  ARUMÍ I BERGA, Pilar (Coord.) (2006). Folgueroles casa x casa. Folgueroles: Ajuntament de Folgueroles, p. 30.

  MORATÓ, David; PONCE, Santi; ROVIRÓ, Xavier; TORRENTS, Jacint; TORRENTS, Carme; VILAMALA, Joan; VILAMALA, Jordi; XUTGLÀ, Montserrat (2000). Folgueroles. Societat i vida d’un poble. Vic: Eumo Editorial, p. 174, 220, 222.

  NAVARRO ACEBES, Ferran (2021). Catàleg de béns a protegir. R18/07 Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Folgueroles. Consultat 24 octubre 2021, des de https://dtes.gencat.cat/rpucportal/ Núm. Identificació PAP.07.

  TORRENTS, Ricard (2021). “La matança. Dissabte, 6 de febrer de 2016”. La Falguera nº 54, p. 33.