Camí rural de can Palet Ullastrell

Vallès Occidental
Carretera BV-1203, km. 2, 08231
A llevant del nucli urbà, en direcció a l'heliport i a la masia de can Palet
242 m

Coordenades:

41.51929
1.96414
413569
4596924
08290-119
Patrimoni immoble
Obra civil
Contemporani
Bo
Inexistent
Fàcil
Altres
Privada
Diversos propietaris
Adriana Geladó Prat

Antic camí rural situat a la banda de llevant del nucli urbà, en el quilòmetre 2 de la carretera BV-1203 d'entrada a Ullastrell. Es tracta d'un camí de terra sense cap tractament especial, que presenta una amplada mitjana entre 3 i 5 metres en tot el seu traçat i un pendent màxim d'un 30%, sense cap restricció de circulació en el recorregut i apte per tots els vehicles. El seu recorregut compta amb una longitud aproximada d'uns 2,5 km, i forma part de la Xarxa Viària Bàsica i també està inclòs al Pla de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals (PPI). El camí neix al quilòmetre 2 de la carretera BV-1203, a l'extrem de llevant del nucli urbà. El primer tram es troba asfaltat i enllaça la carretera amb l'heliport del municipi. Uns metres més enllà, ja en ferm de terra, el camí continua cap a la masia de can Palet, vorejant-la per la banda de ponent en direcció el paratge del Bolet. Des de la zona d'esbarjo del Bolet, el camí va pujant lleugerament fins al pont de can Palet. Un cop creuat, el darrer tram va pujant constantment fins a enllaçar amb el camí de ca n'Ametller.

No s'ha pogut determinar la titularitat d'aquesta via.

CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS OCCIDENTAL (2005). Inventari de camins rurals i pistes forestals del Vallès Occidental. Naturgest, S.L. (eina digital: programa GreenGest).