Camí rural d'Ullastrell a Martorell Ullastrell

Vallès Occidental
Camí de les Monges, 08231
Camí de les Monges, ctra. BV-1203, torrent de les Perdius
298 m

Coordenades:

41.51995
1.95448
412764
4597007
08290-118
Patrimoni immoble
Obra civil
Contemporani
Bo
Inexistent
Fàcil
Altres
Pública
Ajuntament d'Ullastrell
Adriana Geladó Prat

Antic camí rural que comunica el municipi d'Ullastrell amb el de Martorell (Baix Llobregat). Es tracta d'un camí de terra sense cap tractament especial, que presenta uns 3 metres d'amplada mitjana en tot el seu traçat i un pendent màxim d'un 15%, sense cap restricció de circulació en el recorregut i apte per a tots els vehicles. El camí forma part de la Xarxa Viària Bàsica i està inclòs al Pla de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals (PPI). El seu recorregut, amb una longitud aproximada de 1,5 km, transcorre entre els termes municipals d'Ullastrell i d'Abrera, fins arribar al de Castellbisbal, limítrof amb Ullastrell pel sud. El camí neix a l'extrem sud-oest del nucli urbà, al camí de les Monges. Un cop al cementiri, cal agafar un corriol que voreja el fossar per la banda de ponent, fins a enllaçar amb la carretera BV-1203. Cal seguir aquesta via uns quants metres en direcció Abrera i, posteriorment, en el quilòmetre 5,5, agafar un trencant a mà esquerra que porta a les masies de can Puig, can Segarra i can Pastallé (Castellbisbal). Aquest tram discorre pràcticament tot en paral·lel al límit municipal amb el terme d'Abrera, però dins d'aquest segon municipi. Finalment, sense desviar-se de la ruta, el camí torna a entrar dins del terme d'Ullastrell només uns 300 m, per acabar finalment desembocant al de Castellbisbal.

Segons l'Inventari de camins rurals i pistes forestals del Vallès Occidental, la titularitat d'aquesta via recau en l'ajuntament o en una entitat local menor. També hi ha constància que la via és camí ral i també està senyalitzat com un dels itineraris de la xarxa comarcal de senders del Vallès Natural, dins l'itinerari Molins - Montserrat.

CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS OCCIDENTAL (2005). Inventari de camins rurals i pistes forestals del Vallès Occidental. Naturgest, S.L. (eina digital: programa GreenGest). FUSALBA, Mateu (1986). "L'antic camí d'Ullastrell a Martorell". Al Vent, núm. 86, febrer 1986, Terrassa, p. 36-37.