Pont del Bolet Ullastrell

Vallès Occidental
Camí de can Palet, 08231
A uns 300 m al sud-oest de la masia de can Palet, pel camí que enllaça amb el ca n'Ametller
245 m

Coordenades:

41.52121
1.96583
413713
4597135
08290-89
Patrimoni immoble
Obra civil
Contemporani
Popular
Bo
Ha estat arranjat recentment.
Inexistent
Fàcil
Estructural
Pública
Ajuntament d'Ullastrell
Adriana Geladó Prat

Pont construït damunt del torrent del Bolet. De fet es tracta del pont que està situa a la zona d'esbarjo del Bolet, al sud de la masia de can Palet. El pont està format per un únic arc de mig punt de mides petites, bastit en pedra lligada amb morter. Abasta tota l'amplada del camí de can Palet ja que ha estat arranjat en els darrers temps. Tota la banda de migdia de l'estructura ha estat ampliada i refeta amb formigó. La part superior de la banda de tramuntana també ha estat refeta. El pont compta amb dos sòcols laterals bastits en maons, que delimiten el camí.