Can Palet
Ullastrell

  Vallès Occidental
  Camí de can Palet, 08231
  Emplaçament
  Des del km. 2 de la ctra. BV-1203 s'agafa el camí de can Palet a l'esquerra fins a l'heliport
  280 m

  Coordenades:

  41.52385
  1.97109
  414155
  4597423
  Número de fitxa
  08290-31
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Jaciment arqueològic
  Antic
  Ibèric
  Estat de conservació
  Dolent
  Es desconeix el jaciment exacte
  Protecció
  Inexistent
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  CC.AA 3324
  Accés
  Fàcil
  Sense ús
  Titularitat
  Privada
  Ref. Cad.: 08290A00300025
  Autor de la fitxa
  Adriana Geladó Prat

  Possible jaciment arqueològic situat a la zona de can Palet, i documentat per primera vegada per l'historiador terrassenc Salvador Cardús. En el llibre "La ciutat i la seu espiscopal d'Egara", Cardús menciona que a can Palet d'Ullastrell hi hagué un poblat ibèric. No dóna cap més dada relativa a la seva situació, característiques tipològiques o materials. Per altra banda, en el Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya de la Generalitat, també es recull aquesta informació de Cardús i, a més a més, es dóna una localització aproximada del jaciment, a la banda de llevant de l'heliport que hi ha al municipi. Tot i això, també s'especifica que durant la prospecció superficial no es va localitzar cap indici de restes materials que demostri l'existència del jaciment. Pel que fa a les coordenades, extretes del Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya, cal dir que situen el jaciment a uns 100 metres al nord-est de l'heliport, en una de les vessants del turó on es localitza l'empresa.

  CARDÚS, Salvador (1964). La ciutat i la seu episcopal d'Egara. Terrassa: Tallers Gràfics Joan Morral, p. 22. CC.AA. Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya, Ullastrell.