Turó de can Rodó Ullastrell

Vallès Occidental
Carretera BV-1203, km. 1.8, 08231
Des del km. 2 de la ctra. BV-1203 s'agafa un trencant a mà dreta fins dalt d'un lleuger turó
314 m

Coordenades:

41.52943
1.9715
414197
4598042
08290-32
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Antic
Ibèric
Romà
II a.C.-IV
Dolent
El jaciment no ha estat mai excavat.
Inexistent
CC.AA 3322
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. Cad.: 08290A00100052
Adriana Geladó Prat

Jaciment arqueològic situat dins la finca de can Rodó, al costat de la carretera BV-1203 a mà dreta, en direcció Ullastrell. Es tracta d'un turó de relleu lleuger, que presenta una barraca força enrunada a la part més elevada i diversos arbres fruiters, que alhora es van extenent per la vessant del turó envers la carretera. La zona està coberta d'una abundant vegetació, que actualment impedeix realitzar una prospecció superficial satisfactòria.

Segons informacions populars, a la part més elevada del turó hi havia hagut una casa.

El jaciment fou documentat per primera vegada per l'historiador terrassenc Salvador Cardús. En el llibre "La ciutat i la seu espiscopal d'Egara", Cardús menciona literalment que hi havia una estació romana al turó de can Rodó d'Ullastrell, sense especificar cap més dada. La zona era conreada per Josep Valls, veí d'Ullastrell, el qual hi tenia vinyes. L'acció contínua damunt la terra va fer aflorar molts fragments de ceràmica, majoritàriament grans i de poca qualitat, amb diverses impureses i defectes de cocció. Probablement es tracti de fragments de dòlia, utilitzades per emmagatzemar i transportar aliments. Foren localitzats en una de les vessant del turó. Al marge de la ceràmica, entre els anys 1988 i 1992, també s'efectuà la troballa d'un anell i de tres monedes ibèriques i romanes, tot de bronze. Per les restes documentades, el jaciment té una cronologia que va del segle II a.C. fins al IV d.C.

CARDÚS, Salvador (1964). La ciutat i la seu episcopal d'Egara. Terrassa: Tallers Gràfics Joan Morral, p. 45. CC.AA. Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya, Ullastrell. PASTALLÉ, Pere (1992). "Epigrafia Vallès". Fonaments. Prehistòria i Món Antic als Països Catalans, núm. 8, Barcelona: Curial, p. 202-203.