Ca n'Amat Ullastrell

Vallès Occidental
Urbanització de ca n'Amat, 08231
A la part superior de la urbanització de ca n'Amat, prop d'un torrent
299 m

Coordenades:

41.53051
1.97775
414720
4598156
08290-30
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Antic
Ibèric
Dolent
No es pot ubicar amb exactitut
Inexistent
CC.AA 3323
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. Cad.: 5084801DF1958S
Adriana Geladó Prat

Possible jaciment arqueològic situat a la zona de ca n'Amat, i documentat per primera vegada per l'historiador terrassenc Salvador Cardús. En el llibre "La ciutat i la seu espiscopal d'Egara", Cardús menciona que a ca n'Amat d'Ullastrell hi hagué un poblat ibèric. No dóna cap més dada relativa a la seva situació, característiques tipològiques o materials. Per altra banda, en el Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya de la Generalitat, també es recull aquesta informació de Cardús i, a més a més, es dóna una localització aproximada del jaciment, prop de la carretera. Malgrat això, també s'especifica que durant la prospecció superficial no es va localitzar cap indici de restes materials que demostri l'existència del jaciment. Pel que fa a les coordenades, extretes del Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya, cal dir que situen el jaciment al bell mig de la urbanització de ca n'Amat, en una zona actualment construïda, a uns 400 metres al nord-est de la masia que dóna nom a la urbanització.

CARDÚS, Salvador (1964). La ciutat i la seu episcopal d'Egara. Terrassa: Tallers Gràfics Joan Morral, p. 22. CC.AA. Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya, Ullastrell.