Pont de can Palet Ullastrell

Vallès Occidental
Camí de can Palet, 08231
Pel camí de can Palet, després de la zona d'esbarjo del Bolet
227m

Coordenades:

41.51917
1.96135
413336
4596913
08290-41
Patrimoni immoble
Obra civil
Contemporani
XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Estructural
Privada
Ref. Cad.: 08290A00309005
Adriana Geladó Prat

Pont construït damunt del profund torrent del Camí i assentat a la seva llera. Està format per un únic arc de mig punt bastit en maons disposats a sardinell, de molta alçada. L'intradós de l'arc combina el maó amb pedra sense treballar, disposada en filades regulars. A la part superior, el pont compta amb dos sòcols laterals bastits en maons, que delimiten el camí.

La titularitat d'aquesta estructura és indeterminada.