Pont del Masover / Pont de can Font / Pont de la Roureda Ullastrell

Vallès Occidental
Ruta de can Font, 08231
A escassa distància a llevant de la font de can Font, seguint el corriol de la ruta.
204 m

Coordenades:

41.53226
1.95339
412690
4598374
08290-40
Patrimoni immoble
Obra civil
Contemporani
Popular
XIX
Bo
Inexistent
Fàcil
Estructural
Pública
Ajuntament d'Ullastrell
Adriana Geladó Prat

Pont construït damunt del profund torrent de can Font, que presenta una fondària aproximada d'uns 150 metres. El pont està format per un únic arc apuntat bastit en maons disposats a sardinell. L'estructura assenta damunt de dos murs de pedra construits dins dels marges del torrent. La part superior del pont està bastida en pedra i actualment està tapada per l'abundant vegetació de la zona.

El pont forma part de la ruta de can Font, senyalitzada pel grup Rialles i alguns veïns del poble entre els anys 1989 i 1990. Un plafó metàl·lic situat a la plaça Lluís Companys dóna les indicacions necessàries, amb l'itinerari a seguir i el temps que es necessita per arribar als elements destacables.

El pont fou construït i utilitzat per transportar el raïm recollit de les vinyes fins a la masia de can Font, salvant el gran desnivell existent en el torrent i escurçant el camí per anar d'una banda a l'altra. És probable que el nom de Masover estigui relacionat amb la condició dels habitants de la masia durant el segle XIX.