Font de can Font Ullastrell

Vallès Occidental
Ruta de can Font, 08231
A 5 minuts a peu de la masia de can Font, pel camí que va a Viladecavalls
246 m

Coordenades:

41.53151
1.95647
412946
4598288
08290-28
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Contemporani
Popular
XX
Regular
Les estructures que conformen la font es troben cobertes per l'abundant vegetació que hi ha actualment a la zona. La font raja ocasionalment.
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. Cad.: 08290A00509014
Adriana Geladó Prat

Font aïllada situada a l'ombra d'una colla de plataners. Està formada per un tub encastat a la part inferior d'un mur, bastit aprofitant un lleuger desnivell del terreny. El mur combina en la seva construcció els maons i les pedres, i presenta un revestiment de ciment que cobreix la superfície. L'aigua raja pel tub i cau dins d'una petita pica quadrada, excavada al subsòl i bastida en maons. Adossat transversalment a l'extrem de llevant d'aquest hi ha un altre mur bastit en maons plans, que integra un banc corregut. Alhora, adossat a l'extrem de ponent, destaca un altre banc corregut bastit en maons i, recolzat damunt d'aquest, un talús bastit en maons sense lligar, que sosté el talús del terreny. Davant de la font hi ha una gran bassa de planta rectangular, excavada al subsòl i bastida en maons. Presenta un revestiment de ciment que cobreix els quatre paraments.

La font forma part de la ruta de can Font, senyalitzada pel grup Rialles i alguns veïns del poble entre els anys 1989 i 1990. Un plafó metàl·lic situat a la plaça Lluís Companys dóna les indicacions necessàries, amb l'itinerari a seguir i el temps que es necessita per arribar als elements destacables.

Tot i que la zona que envolta la font és boscosa, antigament eren tot vinyes que pertanyien a la masia de can Font.

FUSALBA, Mateu (1982). "D'Ullastrell a Terrassa, per la vall de Gaià i carena da Toudell". Al Vent, núm. 55, desembre 1982, Terrassa, p. 33-34. MASSAGUÉ, Josep (1983). "Visió literària d'Ullastrell". Ullastrell Ressó Local, núm. 73, febrer 1983, p. 6-7.