Cal Rei Dosrius

Maresme
Carrer de la Pujada del Castell, 23 - Dosrius
A la banda de tramuntana del nucli urbà, sota la ronda de Francesc Macià
162m

Coordenades:

41.59708
2.40767
450636
4605211
08075-175
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
Popular
XVIII-XIX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.: 0655002DG5005N
Adriana Geladó Prat

Edifici cantoner de planta rectangular, amb la coberta de teula àrab de dues vessants i el carener paral·lel a la façana principal. Consta de planta baixa i pis, i està adossat a la banda de tramuntana de la casa de cal Músic. Totes les obertures de l'edifici són rectangulars i presenten els emmarcaments arrebossats amb el mateix revestiment que cobreix els paraments. La finestra de la planta baixa de la façana principal està protegida amb una reixa de ferro. La façana principal està rematada amb un ràfec de teula àrab i una tortugada de ceràmica que baixa per una de les cantoneres. Adossat a la façana de tramuntana hi ha un petit volum rectangular amb coberta de teula àrab d'un sol vessant i organitzat en un sol nivell. Està bastit amb maons i destinat a corts. Aïllat al costat de tramuntana hi ha un altre volum auxiliar de planta rectangular, amb la coberta de teula àrab de dues vessants i una sola planta. Presenta obertures rectangulars i està bastit en maons, tot i que amb els paraments arrebossats.

Antigament, el camí ral per anar a Canyamars i el Far passava per davant de la casa (actual ronda de Francesc Macià) i, a uns 300 metres de distància, hi havia el safareig i la font del Vitxi (actualment desapareguts). Tot i això, la casa s'alimentava amb l'aigua de la Mina del Rector, que estava situada al paratge conegut com la Font d'en Sala. L'any 1942, Esteve Albert va demanar a la propietària de la casa que li fes un dipòsit per abastir d'aigua la seva masia, donat que la mina no passava per les seves terres, tot i que el naixement sí que hi era.

ALSINA I BOIX, Neus; JUBANY I PINÓS, M. Àngels (2004). "L'Esteve Albert i la gent del seu poble natal. Què en saben, què en pensen". Duos Rios, núm. 1, Monogràfic In memoriam Esteve Albert i Corp, p. 59. ALSINA, N.; CALONGE, R.; CUSPINERA, L.; JUBANY, M.A.; LACUESTA, R. (2005). Inventari del patrimoni històric, arquitectònic i ambiental de Dosrius. [Barcelona: Diputació de Barcelona, Ajuntament de Dosrius], Núm. Ref.: I.RU.23/042.