Barraca del pont de Sant Pere 1 Copons

Anoia

Coordenades:

41.64818
1.52147
376878
4611771

Veure fitxa núm. 259. La volta és apuntada, el portal presenta una llinda de fusta i està reformada amb abundant morter de calç. Destaca el ràfec de lloses de pedra planes.