Barraca del pont de Sant Pere 1
Copons

  Anoia

  Coordenades:

  41.64818
  1.52147
  376878
  4611771

  Veure fitxa núm. 259. La volta és apuntada, el portal presenta una llinda de fusta i està reformada amb abundant morter de calç. Destaca el ràfec de lloses de pedra planes.