BARRACA DEL PONT DE SANT PERE 1 Copons

Anoia

Veure fitxa núm. 259. La volta és apuntada, el portal presenta una llinda de fusta i està reformada amb abundant morter de calç. Destaca el ràfec de lloses de pedra planes.