BARRACA DE LA CARRETERA C-1412, KM. 50 Copons

Anoia
08071-260
Patrimoni immoble
Edifici
Sense ús
Privada

Veure fitxa núm. 259. Es troba en mal estat de conservació, molt tapada per l'abundant vegetació del marge on s'assenta.