BARRACA DEL CAMÍ DE SANT PERE 2 Copons

Anoia

Veure fitxa núm. 259. El portal està reformat amb morter de calç. A l'interior hi ha una menjadora pel bestiar.