BARRACA DEL BALÇ DE LES FORQUES 4 Copons

Anoia

Veure fitxa núm. 259. La barraca està força enrunada. Es conserven restes de teula àrab que formaven part de l'estructura.