BARRACA DEL CAMÍ DE SANT PERE 1 Copons

Anoia

Veure fitxa núm. 259. El mur que tapia l'obertura de mig punt està lligat amb morter. El portal és rectangular amb llinda de fusta. Al costat de la porta hi ha un corró de grans dimensions.