BARRACA DEL CLOT DE LA GUINARDERA Copons

Anoia

Veure fitxa núm. 259. La construcció ha estat reformada amb morter de calç. Està completament colgada de terra.