Plaça Major Els Prats de Rei

Anoia
Plaça Major
Al bell mig del nucli urbà i històric de la vila dels Prats de Rei
607

Coordenades:

41.70541
1.54169
378669
4618096
08170-120
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Medieval
Modern
XIV-XVI
Bo
Inexistent
Sí, IPA 5951
Fàcil
Social
Pública
Ajuntament dels Prats de Rei. Plaça Major, 1 (08281 Els Prats de Rei)
Jordina Sales Carbonell

Es tracta d'una petita plaça de forma rectangular d'origen medieval presidida històricament per l'edifici del consistori municipal i tancada per edificis monumentals i d'origen reculat com cal Jona. L'espai obert de la plaça mesura aproximadament 25 x 6'5 m, i conserva un porxo de tres grans arcades (d'origen baixmedieval, però molt reformades) al seu costat est, el qual connecta amb el passatge també baixmedieval del carrer Isidre Forn. En aquesta plaça conflueixen els eixos medievals, i encara principals, de la vila.

Aquesta plaça ha estat el marc col·lectiu on, històricament, s'hi han celebrat sempre els esdeveniments festius més importants de la vila, situació que es manté en l'actualitat. Per la seva posició cèntrica respecte al recinte de muralles medievals i als carrers que hi desemboquen, el seu origen és, també, medieval, atès que els rellevants orígens ibers i romans dels Prats de Rei van ajudar a configurar la base d'una població que estava plenament consolidada en els segles medievals, arribant a ser vila reial. D'aquest moment històric d'esplendor n'han quedat diverses restes físiques, sigui a través dels fragments de determinats edificis, sigui a través de part de la configuració urbana conservada. En els últims anys, l'arqueologia ha contribuït també a donar llum a aquesta etapa històrica mitjançant la troballa de diversos indicis en el subsòl, sobretot pel que fa al recinte defensiu. Grosso modo, aquest recinte medieval, en el seu moment més tardà, vindria delimitat al nord pel carrer Nou, al sud per l'eix viari que du el significatiu nom de carrer del Mur, a l'est per la plaça de la Sardana, i a l'oest pel passeig de Josep Maria Llobet. Però un dels màxims exponents encara vius d'aquest passat medieval de la vila a nivell urbanístic és, precisament, la seva Plaça Major, punt neuràlgic tant a l'Edat Mitjana com a l'actualitat i marc dels principals esdeveniments i festes del poble..