Capelleta de la Mare de Déu del Portal Els Prats de Rei

Anoia
Carrer del Ravalet 45
A la façana de la casa de Cal Pastor, dins el nucli urbà de Prats de Rei
607

Coordenades:

41.70641
1.54278
378762
4618206
08170-119
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Barroc
Popular
XVII-XIX
Bo
Inexistent
Difícil
Religiós
Privada
8984718CG7188S0001DU
Jordina Sales Carbonell

Oberta o inserida a l'extrem superior de la façana oest d'una casa mitjançant una fornícula, aquesta capelleta votiva consta d'un arc de mig punt fet amb carreus de pedra sorrenca verdosa i vermellosa local. L'arc el conforma un sol bloc tallat monolíticament, al qual se li afegeixen dos blocs rectangulars que fan de muntants i un quart bloc és la base o repisa. L'interior de l'estructura està pintat de blau.
La imatge de la Mare de Déu és de tipus sedent, amb el nen Jesús dret sobre un dels genolls de la Verge i amb un colom a la mà esquerra, per tant una còpia en petit, amb els mateixos detalls compositius, que la imatge que es conserva al santuari de la Mare de Déu del Portal. Tota la imatge presenta policromia amb predomini del blau.
A la mateixa façana on hi ha la capelleta, just al costat, però a una alçada un xic inferior, hi havia hagut una inscripció feta a base de rajoles que va ser repicada i de la qual només se'n conserven unes poques restes totalment il·legibles. Cal atribuir aquesta destrucció a un fet totalment intencionat, atès que es difícil accedir-hi si no és amb una escala. Es pot suposar que la inscripció feia referència a la capelleta i a la imatge que conté.

A Catalunya, les denominades com 'capelletes de façana' o 'de carrer' es documenten de manera clara a partir del segle XVII, tot i que molt probablement ja existirien amb anterioritat i, de fet, continuarien amb la tradició de les capelletes paganes que els romans dedicaven als seus nombrosos déus en molts carrers i camins de l'Imperi.
Segons testimoni oral de la gent gran del poble de Prats de Rei, ells sempre han vist destruïa la inscripció feta a base de rajoles que molt probablement aniria associada a la capelleta, per la qual cosa cal suposar que aquesta destrucció va ser perpetrada o bé durant la guerra civil o bé en el marc d'algun episodi bèl·lic o anticlerical anterior.