La Joncosa
Jorba

  Anoia
  A l’oest del nucli urbà al nord est de la Joncosa.
  Emplaçament
  Al sud de l’Autovia A2 a l’est de la rotonda d’accés a la variant N-II, al PK 1900.
  401,6

  Coordenades:

  41.61599
  1.51928
  376634
  4608200
  Número de fitxa
  08103 - 46
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Jaciment arqueològic
  Ibèric
  Segle
  II aC
  Estat de conservació
  Regular
  Parcialment excavat
  Protecció
  Legal
  BPU
  Correspon a la fitxa AA7 del Catàleg de béns a protegir del POUM
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  11949 Inventari del patrimoni arqueològic
  Accés
  Obert
  Productiu
  Titularitat
  Privada
  08102A004001240000LL
  Autor de la fitxa
  Cristina Belmonte - iPAT Serveis Culturals

  La localització del jaciment està vinculada als treballs de les obres de construcció de la variant de la carreta N-II (Tram Santa Maria del Camí - Igualada).

  Una prospecció prèvia va permetre localitzar la presència de ceràmica ibèrica en superfície i les restes d’un possible mur. Això va desencadenar en una intervenció arqueològica d'urgència i amb l'excavació es va documentar un mas de cronologia ibèrica.  La presència de ceràmica ibèrica comuna i d’importació, va permetre datar l'estructura  vers el segle II aCL

  Enrich Hoja, Jordi La conca d’Òdena entre la baixa romanitat i l’inici de l’edat mitjana. Una aproximació als precedents de la vila medieval d’igualada. Igualada. 2014.

  Bosch de Dòria, M (1998-1999) “Memòria  de les actuacions arqueològiques a la variant de la N-II: Tram Santa maria del Camí – Igualada”. Numero memòria 3019. Servei d’Arqueologia. Departament de Cultura.