La Joncosa (PK 1500-1580)
Jorba

  Anoia
  A l’oest del nucli urbà, proper a al benzinera de la A2 en direcció Barcelona.
  Emplaçament
  Al quilòmetre 1500-1580 de la Variant de Santa Maria del Camí a Igualada.
  415,4

  Coordenades:

  41.617391418399
  1.5113711048669
  375978
  4608367
  Número de fitxa
  08103 - 47
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Jaciment arqueològic
  Ibèric
  Segle
  II-I aC
  Estat de conservació
  Regular
  Excavat durant les obres de la NII i parcialment arrasat per activitats antròpiques d'època recent.
  Protecció
  Legal
  Fitxa AA14 del Catàleg de béns a protegir del POUM
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  12187 Inventari del patrimoni arqueològic
  Accés
  Fàcil
  Sense ús
  Titularitat
  Privada
  08102A004001240000LL
  Autor de la fitxa
  Cristina Belmonte - iPAT Serveis Culturals

  Jaciment localitzat i excavat a conseqüència de les obres de construcció de la variant de la carreta N-II (Tram Santa Maria del Camí - Igualada).

  Durant el control arqueològic es va detectar l’existència d’un establiment d’època ibèrica. La posterior excavació va permetre documentar un edifici amb dues estances i diverses estructures negatives. En concret 17 sitges i 12 fosses totes excavades al subsòl, també es van identificar 6 llars de foc, i una canalització d’aigües pluvials amb una bassa de decantació. En total es va delimitar un assentament de 1500 m2 de superfície datat vers els segles II-I aC.

  Per les característiques de les restes i els materials recuperats es tracta d’un estabilient agrícola d’eòca ibèrica tardana. Tanmateix el jaciment estava parcialment arrasat tant pels propis moviments de terra de l’obra com per la construcció de terrasses agrícoles d’època moderna.

  Bosch de Dòria, M (1998-1999) “Memòria  de les actuacions arqueològiques a la variant de la N-II: Tram Santa maria del Camí – Igualada”. Numero memòria 3019. Servei d’Arqueologia. Departament de Cultura.