Hostal de la plaça Major
Sant Feliu Sasserra

  Bages
  Sector central del nucli urbà
  Emplaçament
  Plaça Major, núm. 9, 08274 (Sant Feliu Sasserra)

  Coordenades:

  41.94451
  2.02227
  418956
  4644077
  Número de fitxa
  08212 - 91
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Popular
  Segle
  XVII
  Estat de conservació
  Bo
  Tot i haver-se arranjat recentment, la casa conserva la majoria del elements originals essent una de les cases més ben conservades del nucli urbà.
  Protecció
  Legal
  Inexistent
  Normes subsidiàries de Sant Feliu Sasserra, 1987
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  Ref. cad.: 61210DG1494S
  Autoria de la fitxa
  Jordi Compte i Marta Homs

  L'Hostal de la Plaça Major es troba ubicat al davant de la casa del Consell i Jurats del Lluçanès, a la banda de ponent de la plaça. Es tracta d'una casa de mitjanes dimensions, amb planta baixa, primer pis i golfes i teulada a doble vessant amb aigües a la façana principal. Els murs de càrrega són de maçoneria de pedra amb carreus treballats envoltant les obertures i delimitant les cantonades. La façana principal, orientada a l'est, està dominada per un imponent portal adovellat d'arc de mig punt a la meitat esquerra de la planta baixa. Es tracta d'un portal de grans dimensions, amb llargues dovelles que fins i tot traspassen el nivell de primer pis. A la dreta del portal hi ha una altra porta, de menors dimensions, emmarcada amb llinda i brancals de pedra treballada, que dóna accés a una botiga. Al primer pis, i sobre les dues obertures de la planta baixa s'hi obre una finestra a l'esquerra i un balcó a la dreta. Estan emmarcats amb pedra treballada als brancals, ampit motllurat en el cas de la finestra i guardapols, també motllurat, a la llinda. A les golfes, i seguint també l'estructura dels pisos inferiors, hi ha dues finestres de petites dimensions ubicades just sota teulada. Estan emmarcades amb brancals i llinda de pedra treballada i ampit motllurat.

  Els ajuntaments tenien fins a finals del segle XIX el monopoli de la instal·lació d'establiments comercials als seus respectius termes. Dins d'aquest monopoli s'hi incloïen els hostals, que suposaven una font d'ingressos per a la casa de la Vila, que els arrendaven a través de subhastes públiques. En els contractes d'arrendament, el més antic dels quals és datat al 1719 i es conserva a l'Arxiu Històric de Moià, es regulaven els productes que es podien o s'havien de vendre així com els preus i el marge de benefici que tenia l'arrendatari. També s'obligava a l'arrendatari a mantenir en bones condicions la casa i a pagar un cens anual. En contrapartida, ningú més estava autoritzat a tenir un altre hostal ni a vendre els productes del camp que s'hi venien. (AADD:2003) L'Hostal de la plaça Major també es va utilitzar com a servei social per a les parelles que volien casar-se però no tenien prou diners per comprar el parament de la casa. L'Ajuntament, si es demostrava que la parella no tenia prou ingressos, cedia per espai d'un any l'Hostal a la parella sense cobrar-los lloguer. Durant aquest any, la noia feia d'hostalera i el noi es llogava de mosso. Al finalitzar l'any, es considerava que ja havien fet els diners necessaris per comprar el parament de la casa. Si es donava el cas que cap altra parella esperava la gestió de l'hostal podien continuar fent d'hostalers, tot i que havien de pagar lloguer, fins que una altra parella ho demanés.(AADD:2003)

  Normes subsidiàries de Sant Feliu Sasserra, 1987 AADD, Sant Feliu Sasserra. Capital històrica del Lluçanès: dels orígens als nostres dies, Centre d'estudis del Bages i centre d'estudis del Lluçanès, 2003