Fons artístic Lola Anglada Tiana

Maresme
Oficina Patrimoni Cultural Diputació de Barcelona. Carrer Urgell, 187. 08036 Barcelona
Diputació de Barcelona

Coordenades:

41.4814
2.26866
438943
4592457
08282-146
Patrimoni moble
Col·lecció
Contemporani
XX
Lola Anglada i Sarriera
Bo
Física
Llei 9/1993 de patrimoni cultural
Restringit
Científic
Pública
Diputació de Barcelona
Àlvar Sáez Puig

L'Oficina de patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona custodia un total de 2.280 obres de naturalesa artística (il·lustracions, pintures, plafons ceràmics, etc.) realitzats per Lola Anglada. El fons procedeix de la deixa testamentària per la que Lola Anglada nomenava a la Diputació de Barcelona hereva universal de tots els seus béns a canvi de beneficiar-se d'un vitalici a càrrec de la Diputació de Barcelona des de l'any 1973. Lola Anglada va morir el 12 de setembre de 1984, passant tota l'obra i documentació a propietat de la Diputació de Barcelona.

El Museu Romàntic de Can Llopis (Sitges) conserva la col·lecció de nines de Lola Anglada.

Lola Anglada (Barcelona 1896- Tiana 1984) va tenir una estreta relació amb Tiana, on es va instal·lar a la casa d'estiueig familiar després de la Guerra Civil. En aquest municipi va fer la major part de la seva obra, que la va portar a que se li concedís la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya l'any 1981. Ilustradora i autora de diversos llibres (Margarida; El més petit de tots; La meva casa i el meu jardí; Les meves nines; La Barcelona dels nostres avis), la majoria ilistrats per ella mateixa. És una de les artistes noucentistes més destacades de Catalunya.

Castillo, Montserrat (comissaria de l'exposició) (2005) Catàleg de l'exposició: Lola Anglada i l'ideal del llibre. Diputació de Barcelona.
Rius Vernet, Núria (2015) Lola Anglada. Memòries 1892-1984. Diputació de Barcelona.
https://www1.diba.cat/uliep/pdf/fullejar/54939_fullejar.pdf https://www1.diba.cat/uliep/pdf/55262.pdf http://arxiugeneral.diba.cat/biblioteca/Search/Results?lookfor=lola+ang…