Fons documental Lola Anglada Tiana

Maresme
Arxiu Històric de la Diputació de Barcelona. Carrer de Mejía Lequerica, 1, 08028 Barcelona

Coordenades:

41.481746043117
2.2689804805536
438970
4592496
08282-136
Patrimoni documental
Fons documental
Contemporani
XX
Lola Anglada
Bo
Legal
Llei 9/1993 patrimoni cultural
Fàcil
Científic
Pública
Diputació de Barcelona
Àlvar Sáez Puig

El fons documental es conserva a l'Arxiu Històric de la Diputació de Barcelona. Al seu testament, la Lola Anglada nomenava la Diputació hereva universal de tots els seus béns. Va morir el 12 de setembre de 1984. Des d'aquesta data, doncs, la Diputació és propietària de totes les obres i documentació que tenia en el seu poder des de l'any 1973, condició per a què pogués beneficiar-se d'un vitalici que a càrrec de la Diputació de Barcelona.

L'Arxiu General de la Diputació de Barcelona es troba al Recinte de la Maternitat de Barcelona, un espai que va estar destinat a l'assistència i a la salut d'infants i dones. L'actual edifici de l'Arxiu Històric era el pavelló destinat a bugaderia de l'antiga Casa Maternitat i Expòsits de Barcelona. L'Arxiu assumeix les funcions de gestió de la documentació en totes les seves fases, que es concreten en organitzar, avaluar, conservar i fer accessible a la ciutadania, els ajuntaments i a la pròpia Diputació, la documentació generada en la gestió de les competències pròpies de la Diputació de Barcelona des de la seva creació. Del fons que es custodia podem destacar el de la Mancomunitat de Catalunya, les històries clíniques i els expedients de dones i infants acollits a la Casa Maternitat i la documentació de la seva construcció, la dels acollits a la Casa Caritat de Barcelona i de la seva construcció, el fons Lola Anglada o el fons de carreteres i vies locals de la província de Barcelona. El fons Lola Anglada està format per correspondència, originals dels seus llibres, alguns no publicats, i altra documentació privada.

Castillo, Montserrat (comissaria de l'exposició) (2005) Catàleg de l'exposició: Lola Anglada i l'ideal del llibre. Diputació de Barcelona. Rius Vernet, Núria (2015) Lola Anglada. Memòries 1892-1984. Diputació de Barcelona. https://www1.diba.cat/uliep/pdf/fullejar/54939_fullejar.pdf https://www1.diba.cat/uliep/pdf/55262.pdf http://arxiugeneral.diba.cat/biblioteca/Search/Results?lookfor=lola+anglada&type=AllFields