Fàbrica de gel Solà Granollers

Vallès Oriental
Carrer de Barcelona - Carrer de Sant Cristòfol, 08400-GRANOLLERS
Nucli antic de Granollers

Coordenades:

41.60741
2.28683
440575
4606434
08096-294
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Antic
Ibèric
Romà
Dolent
Jaciment tapat
Inexistent
PEPHA nou, Zona Arqueològica
IPAC-CA
Sense accés
Altres
Privada
Diversos
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

Sota l'antiga fàbrica de gel de can Solà, ubicada al C/ Barcelona cruïlla amb Sant Cristòfol), aparegueren fragments de ceràmica campaniana B, algun fragment de comuna ibèrica, àmfora itàlica i un fragment de ceràmica àtica de vernís negre. A més d'aquests materials, es van localitzar nombroses "tegulae" i "imbrices" (INVENTARI, 1997; ESTRADA, 1993).

A.A.M.G. (s.d.) referencia restes en les següents localitzacions 1. Barcelona, c/ 15; 2. Barcelona c/ 18; (davant de) (cruïlla Sant Cristòfol) Fca. Gel Solà (i); 3. Barcelona c/ 18; (davant de) (cruïlla Sant Cristòfol) Fca. Gel Solà (i); 4. Barcelona c/ 20-26, 17-21 (davant de); 5. Barcelona c/ 26-28 (cruïlla carrer Nou), que tal vegada puguin pertanyer a aquest mateix jaciment. Fotografia de Lluís Vila i Bonamusa. Proposta de protecció al nou PEPHA Zona Arqueològica. De la Fàbrica de gel Solà se'n va extreure diverses peces de fer gel que va ser donades per la propietat al MDG, el 19 i dipositades després al mNACTEC (comunicació Museu de Granollers).

Jaciment documentat per J. Estrada. Informació oral oferta pel Sr. Pere Guardia indica que, de jove, havia vist parets i paviments al bell mig del camí Reial, avui carrer de Barcelona (INVENTARI, 1997).

A. A. M. G. (s.d.) Llistat del Pla d'Arqueologia Urbana de Granollers, Granollers, Àrea d'Arqueologia del Museu de Granollers.; ESTRADA I GARRIGA, Josep (1993) Granollers a l'antiguitat, Granollers, Tarafa, Editora de Publicacions, S.L.; INVENTARI (1997) Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya. Carta Arqueològica. Vallès Oriental. Granollers, Barcelona, Generalitat de Catalunya, exemplar mecanografiat, actualització 1997.; VILA BONAMUSA, Lluís (2001) ) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Patrimoni aqueològic. Granollers. Document administratiu.