Església de Sant Julià de Palou Granollers

Vallès Oriental
Plaça del canonge Josep Oliveras, 08400-GRANOLLERS
Nucli antic de Palou

Coordenades:

41.58651
2.27856
439867
4604120
08096-300
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Antic
Romà
Dolent
En part està urbanitzat i en part es troba en camps de conreu. Al prospectar en aquests no s'ha trobat material arqueològic (INVENTARI, 1997).
Inexistent
IPAC-CA
Sense accés
Altres
Privada
Arquebisbat de Barcelona C/ Bisbe, 5, 08002-BARCELONA
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

Segons J. Estrada a l'església de Sant Julià i llur sagrera aparegueren alguns fragments de "tegulae". Actualment no es conserva cap estructura a la vista. Es molt difícil localitzar fragments de terrissa romana. Les úniques troballes que actualment fan pensar en l'existència d'un assentament romà es limiten als fragments de "tegulae" reutilitzats com a material constructiu en el parament exterior de l'església i la sagristia (per exemple, en el llindar d'una porta situada a la part posterior de la paret externa de la sagristia). L'entorn immediat del conjunt religiós està urbanitzat i no es pot prospectar. S'ha pogut prospectar en un camp una mica més allunyat i no s'ha localitzat material arqueològic (INVENTARI, 1997).

A.A.M.G. (s.d.) referència restes en la següent localització 44. Palou. Sant Julià de Palou. Església de Sant Julià, que tal vegada puguin pertànyer a aquest mateix jaciment.

Documentat per Josep Estrada (INVENTARI, 1997).

A. A. M. G. (s.d.) Llistat del Pla d'Arqueologia Urbana de Granollers, Granollers, Àrea d'Arqueologia del Museu de Granollers.; INVENTARI (1997) Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya. Carta Arqueològica. Vallès Oriental. Granollers, Barcelona, Generalitat de Catalunya, exemplar mecanografiat, actualització 1997.