El Raurell Tavèrnoles

  Osona
  El Raurell
  Pel camí que surt a mà dreta aproximadament al punt quilomètric 8,5 de la carretera BV-5213.
  709 m

  Coordenades:

  41.96544
  2.3671
  447556
  4646133
  08275 - 17
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Modern
  Popular
  XVIII
  Bo
  Legal
  Catàleg de béns a protegir POUM 2014, nº 38 (arquitectònic). BCIL.
  Sí, IPA.: 24244.
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  001305200DG44F0001HG
  Virgínia Cepero González

  Masia formada per diversos cossos adossats, fruit de les diferents etapes constructives. Ha estat objecte d'unes obres de remodelació, que han modificat la fisonomia de l'antiga masia.
  L'edifici original és de planta quadrangular i consta de planta baixa i dues plantes pis.
  La coberta és a dues vessants, amb teula ceràmica aràbiga, i el carener perpendicular a la façana principal, que es troba orientada a migdia.
  A llevant hi ha adossat un cos de planta rectangular, que consta de planta baixa i una planta pis. La coberta segueix el mateix pendent de la coberta del cos original.
  Al nord, s'hi adossa un altre volum de planta rectangular, que consta de planta baixa i una planta pis. La coberta és a dues vessants.
  Hi ha una torre, situada a l'extrem de migdia del conjunt arquitectònic, que consta de planta baixa i dos pisos.
  La façana principal presenta un portal d'accés, de forma rectangular i emmarcat amb carreus, i diverses finestres emmarcades també amb carreus, algunes amb la llinda datada.
  Les façanes dels diferents volums presenten diversos balcons i galeries.
  A ponent hi ha una altre portal a nivell del primer pis. S'hi accedeix per una escala exterior, que també dona accés a un cos de porxos de dues plantes, sostinguts per pilars rectangulars. La façana posterior presenta grans contraforts.

  Inclosa al Catàleg de masies i cases rurals del POUM, nº 41.
  Protecció: les classificacions derivades del Catàleg de Béns a Protegir del POUM són provisionals, fins a la seva aprovació definitiva l'any 2015.

  La dada més antiga que fa referència a la casa és un document de l'any 1434 a l'Arxiu Episcopal de Vic, en que Francesca, muller d'Alfons Raurell d'Ardola, fa de padrina d'un infant nascut a Querós.
  Tanmateix, la casa es troba registrada al fogatge de la parròquia i terme de Savassona de l'any 1553, moment en que hi vivia Lorens Rourell.
  El cognom Raurell en aquesta masia persisteix sense interrupcions fins l'any 1788.

  COLOMER-RIFÀ S.L. (2013). Catàleg de masies i cases rurals. Ajuntament de Tavèrnoles. Tavèrnoles.
  COLOMER-RIFÀ S. L (2014). Catàleg de béns a protegir. POUM. Tavèrnoles: Ajuntament de Tavèrnoles.
  DIPUTACIÓ DE BARCELONA (2002). Inventari del Patrimoni Construït del Pla Especial de Protecció i Millora de l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona. Àrea d'Espais Naturals, Serveis d'Acció Territorial.
  GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (1981). Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (Tavèrnoles).