El Reguer Tavèrnoles

Osona
Pla de Sant Francesc
Pel camí que surt a mà esquerra del punt quilomètric 0,2 de la carretera BV-5213.
464 m

Coordenades:

41.96253
2.29403
441499
4645857
08275-18
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Modern
Popular
XVII
Bo
Legal
Catàleg de béns a protegir POUM 2014, nº 1 (arquitectònic). BCIL.
Sí, IPA.: 24281.
Fàcil
Residencial
Privada
1661701DG4416S0001AY
Virgínia Cepero González

Masia formada per diversos volums, fruit de les diferents etapes constructives.
La casa original és de planta quadrada i consta de planta baixa i planta pis. La coberta és a dues vessants, amb teula ceràmica aràbiga, i el carener perpendicular a la façana, que es troba orientada a migdia.
A la part dreta de la façana, hi ha un cos annex, de planta irregular, que consta de planta baixa i dos pisos. La coberta és a dues i quatre vessants. A migdia, s'hi obren galeries d'arc rebaixat al primer pis, i porxos a les golfes.
L'accés a la casa es produeix a través d'un portal adovellat a la façana principal; una escala exterior amb graons de pedra, que salva el desnivell natural del terreny, dona accés al portal. En destaca una finestra conopial. Al costat del portal, a l'altre cos, hi ha un portalet d'arc còncau.
La casa disposa d'un antic oratori.
Hi ha diversos cossos annexos davant de l'era, i un mur que tanca l'hort i el jardí.
A tramuntana, s'hi adossa un cos de planta quadrada, amb un coll de pou i desaigües de pedra.
A pocs metres al sud de la casa, adossada al mur de tancament, hi ha una cabana de planta quadrada que consta de planta baixa i altell. La coberta és a quatre vessants, amb teula ceràmica aràbiga; a la confluència dels quatre careners hi ha un element decoratiu de pedra, format per la superposició de carreus. La façana principal es troba orientada a tramuntana.

Protecció: les classificacions derivades del Catàleg de Béns a Protegir del POUM són provisionals, fins a la seva aprovació definitiva l'any 2015.

La masia presenta diverses llindes datades, la més antiga de les quals correspon a l'any 1686.

COLOMER-RIFÀ S. L (2014). Catàleg de béns a protegir. POUM. Tavèrnoles: Ajuntament de Tavèrnoles.
GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (1981). Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (Tavèrnoles).