El Reguer Tavèrnoles

  Osona
  Pla de Sant Francesc
  Pel camí que surt a mà esquerra del punt quilomètric 0,2 de la carretera BV-5213.
  464 m

  Coordenades:

  41.96253
  2.29403
  441499
  4645857
  08275 - 18
  Patrimoni immoble
  Conjunt arquitectònic
  Modern
  Popular
  XVII
  Bo
  Legal
  Catàleg de béns a protegir POUM 2014, nº 1 (arquitectònic). BCIL.
  Sí, IPA.: 24281.
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  1661701DG4416S0001AY
  Virgínia Cepero González

  Masia formada per diversos volums, fruit de les diferents etapes constructives.
  La casa original és de planta quadrada i consta de planta baixa i planta pis. La coberta és a dues vessants, amb teula ceràmica aràbiga, i el carener perpendicular a la façana, que es troba orientada a migdia.
  A la part dreta de la façana, hi ha un cos annex, de planta irregular, que consta de planta baixa i dos pisos. La coberta és a dues i quatre vessants. A migdia, s'hi obren galeries d'arc rebaixat al primer pis, i porxos a les golfes.
  L'accés a la casa es produeix a través d'un portal adovellat a la façana principal; una escala exterior amb graons de pedra, que salva el desnivell natural del terreny, dona accés al portal. En destaca una finestra conopial. Al costat del portal, a l'altre cos, hi ha un portalet d'arc còncau.
  La casa disposa d'un antic oratori.
  Hi ha diversos cossos annexos davant de l'era, i un mur que tanca l'hort i el jardí.
  A tramuntana, s'hi adossa un cos de planta quadrada, amb un coll de pou i desaigües de pedra.
  A pocs metres al sud de la casa, adossada al mur de tancament, hi ha una cabana de planta quadrada que consta de planta baixa i altell. La coberta és a quatre vessants, amb teula ceràmica aràbiga; a la confluència dels quatre careners hi ha un element decoratiu de pedra, format per la superposició de carreus. La façana principal es troba orientada a tramuntana.

  Protecció: les classificacions derivades del Catàleg de Béns a Protegir del POUM són provisionals, fins a la seva aprovació definitiva l'any 2015.

  La masia presenta diverses llindes datades, la més antiga de les quals correspon a l'any 1686.

  COLOMER-RIFÀ S. L (2014). Catàleg de béns a protegir. POUM. Tavèrnoles: Ajuntament de Tavèrnoles.
  GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (1981). Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (Tavèrnoles).