El Roquet Tavèrnoles

  Osona
  Pla del Banús
  Pel camí que surt a mà esquerra, aproximadament del punt quilomètric 2,7 de la carretera BV-5213.
  507 m

  Coordenades:

  41.95406
  2.32247
  443848
  4644898
  08275 - 19
  Patrimoni immoble
  Conjunt arquitectònic
  Modern
  Popular
  XVII-XVIII
  Regular
  Legal
  Catàleg de béns a protegir POUM 2014, nº 13 (arquitectònic). BCIL.
  Sí, IPA.: 24246.
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  002402500DG44E0001OY
  Virgínia Cepero González

  El Roquet és un conjunt arquitectònic format per l'antiga masia, el corral i la pallissa.
  La masia consta de diversos cossos adossats, fruit de les diferents etapes constructives. L'edifici original és de planta irregular, i presenta tres cossos diferenciats.
  El volum de migdia és de planta rectangular i presenta la part esquerra atalussada. Consta de planta baixa i dos pisos i coberta a una sola vessant, amb teula ceràmica aràbiga. S'hi obren diverses finestres amb l'ampit motllurat. Al segon pis hi ha un porxo.
  En destaca la lliça enllosada situada entre la casa i els edificis annexos.
  L'antic corral, actualment reconvertit en habitatge, és de planta irregular i consta d'una sola planta. La banda nord s'adossa directament al cingle de pedra, a mode de mur. La coberta és a dues vessants, amb teula ceràmica aràbiga, i carener direcció nord-sud.
  A pocs metres al sud de la casa, hi ha una pallissa de planta rectangular, que consta de dos pisos. En destaquen la porta i la coberta de fusta original.
  Els murs de les diverses construccions són de pedra lligada amb morter de calç i algun afegitó de totxo. En algunes parts encara es conserva l'antic arrebossat.

  Inclosa al Catàleg de masies i cases rurals del POUM, nº 17 i 18.
  Protecció: les classificacions derivades del Catàleg de Béns a Protegir del POUM són provisionals, fins a la seva aprovació definitiva l'any 2015.

  El nom de la casa prové de l'indret en el que es troba, sota un cingle, on hi ha grans rocs despresos, que són integrats a les estructures de la pròpia masia.
  Es troba registrada al fogatge de la parròquia i terme de Sant Esteve de Tavèrnoles de l'any 1553, moment en que hi vivia un tal Terres "en Terres qui esta al mas Roquet".

  COLOMER-RIFÀ S.L. (2013). Catàleg de masies i cases rurals. Ajuntament de Tavèrnoles. Tavèrnoles.
  COLOMER-RIFÀ S. L (2014). Catàleg de béns a protegir. POUM. Tavèrnoles: Ajuntament de Tavèrnoles.
  GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (1981). Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (Tavèrnoles).