El Soler Tavèrnoles

  Osona
  Carena del Soler
  Pel camí que surt a mà dreta al quilòmetre 5 de la carretera BV-5213.
  631 m

  Coordenades:

  41.95233
  2.34285
  445536
  4644692
  08275 - 20
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Modern
  Popular
  XVIII
  Bo
  Legal
  Catàleg de béns a protegir POUM 2014, nº 27 (arquitectònic). BCIL.
  Sí, IPA.: 24231.
  Difícil
  Residencial
  Privada
  08275A005000200000OJ
  Virgínia Cepero González

  Masia formada per diversos cossos adossats, fruit de les diferents etapes constructives.
  L'edifici principal és de planta rectangular i consta de planta baixa i planta pis. La coberta és a dues vessants, amb teula ceràmica aràbiga, i el carener perpendicular a la façana, que es troba orientada a llevant. La façana principal presenta un portal rectangular i dues finestres.
  Aquest edifici es troba adossat a un volum més antic, segons les dates gravades a les llindes. És de planta rectangular i consta de planta baixa i dues plantes pis. La coberta és a dues vessants, amb teula ceràmica aràbiga, i el carener orientat a la façana, que es troba orientada a migdia. En destaquen un antic portal, un arc tapiat i la lliça.
  A llevant s'hi adossa un volum de planta rectangular, que consta de planta baixa i planta pis. La coberta és a dues vessants, amb teula ceràmica aràbiga, i el carener paral·lel a la façana, que es troba orientada a migdia.
  Els murs són fets de lleves de gres unides amb morter de calç.
  A pocs metres a llevant de la casa, hi ha una cabana de planta quadrada. La coberta és a dues vessants, amb teula ceràmica aràbiga, i el carener perpendicular a la façana, orientada a ponent. Presenta un portal rectangular a la dreta de la façana; la resta de murs són cecs.
  Al nord hi ha un antic estable de lloses.
  La masia presenta un bon estat de conservació gràcies a les obres de restauració i reforma, de les que fou objecte fa pocs anys. Anteriorment, es trobava en molt males condicions, amb diverses estances enrunades.

  Inclosa al Catàleg de masies i cases rurals del POUM, nº 30.
  Protecció: les classificacions derivades del Catàleg de Béns a Protegir del POUM són provisionals, fins a la seva aprovació definitiva l'any 2015.

  La masia es troba registrada als fogatges de la parròquia i terme de Savassona de l'any 1553, moment en que hi vivia March Soler.
  Presenta diverses dades constructives, que corresponen a les reformes de les que ha estat objecte al llarg del temps:
  - Portal de llevant: "R. Joan Soler Pbre. Me redimi en 1878 Y redificà 1899".
  - Llindes de ponent: "1718".
  - Llinda de tramuntana: "1718".

  COLOMER-RIFÀ S.L. (2013). Catàleg de masies i cases rurals. Ajuntament de Tavèrnoles. Tavèrnoles.
  COLOMER-RIFÀ S. L (2014). Catàleg de béns a protegir. POUM. Tavèrnoles: Ajuntament de Tavèrnoles.
  DIPUTACIÓ DE BARCELONA (2002). Inventari del Patrimoni Construït del Pla Especial de Protecció i Millora de l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona. Àrea d'Espais Naturals, Serveis d'Acció Territorial.
  GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (1981). Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (Tavèrnoles).