El Soler Tavèrnoles

Osona
Carena del Soler
Pel camí que surt a mà dreta al quilòmetre 5 de la carretera BV-5213.
631 m

Coordenades:

41.95233
2.34285
445536
4644692
08275-20
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Popular
XVIII
Bo
Legal
Catàleg de béns a protegir POUM 2014, nº 27 (arquitectònic). BCIL.
Sí, IPA.: 24231.
Difícil
Residencial
Privada
08275A005000200000OJ
Virgínia Cepero González

Masia formada per diversos cossos adossats, fruit de les diferents etapes constructives.
L'edifici principal és de planta rectangular i consta de planta baixa i planta pis. La coberta és a dues vessants, amb teula ceràmica aràbiga, i el carener perpendicular a la façana, que es troba orientada a llevant. La façana principal presenta un portal rectangular i dues finestres.
Aquest edifici es troba adossat a un volum més antic, segons les dates gravades a les llindes. És de planta rectangular i consta de planta baixa i dues plantes pis. La coberta és a dues vessants, amb teula ceràmica aràbiga, i el carener orientat a la façana, que es troba orientada a migdia. En destaquen un antic portal, un arc tapiat i la lliça.
A llevant s'hi adossa un volum de planta rectangular, que consta de planta baixa i planta pis. La coberta és a dues vessants, amb teula ceràmica aràbiga, i el carener paral·lel a la façana, que es troba orientada a migdia.
Els murs són fets de lleves de gres unides amb morter de calç.
A pocs metres a llevant de la casa, hi ha una cabana de planta quadrada. La coberta és a dues vessants, amb teula ceràmica aràbiga, i el carener perpendicular a la façana, orientada a ponent. Presenta un portal rectangular a la dreta de la façana; la resta de murs són cecs.
Al nord hi ha un antic estable de lloses.
La masia presenta un bon estat de conservació gràcies a les obres de restauració i reforma, de les que fou objecte fa pocs anys. Anteriorment, es trobava en molt males condicions, amb diverses estances enrunades.

Inclosa al Catàleg de masies i cases rurals del POUM, nº 30.
Protecció: les classificacions derivades del Catàleg de Béns a Protegir del POUM són provisionals, fins a la seva aprovació definitiva l'any 2015.

La masia es troba registrada als fogatges de la parròquia i terme de Savassona de l'any 1553, moment en que hi vivia March Soler.
Presenta diverses dades constructives, que corresponen a les reformes de les que ha estat objecte al llarg del temps:
- Portal de llevant: "R. Joan Soler Pbre. Me redimi en 1878 Y redificà 1899".
- Llindes de ponent: "1718".
- Llinda de tramuntana: "1718".

COLOMER-RIFÀ S.L. (2013). Catàleg de masies i cases rurals. Ajuntament de Tavèrnoles. Tavèrnoles.
COLOMER-RIFÀ S. L (2014). Catàleg de béns a protegir. POUM. Tavèrnoles: Ajuntament de Tavèrnoles.
DIPUTACIÓ DE BARCELONA (2002). Inventari del Patrimoni Construït del Pla Especial de Protecció i Millora de l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona. Àrea d'Espais Naturals, Serveis d'Acció Territorial.
GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (1981). Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (Tavèrnoles).