El Xuclà, el Joglar o el Jutglar Tavèrnoles

Osona
Nucli urbà de Tavèrnoles. C/ de l'Església, 1.
528 m

Coordenades:

41.95187
2.32649
444179
4644652
08275-21
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Popular
XVII-XIX
Bo
Legal
Catàleg de béns a protegir POUM 2014, nº 45 (arquitectònic). BCIL.
Sí, IPA.: 24226.
Fàcil
Residencial
Privada
4248202DG4444N0001DX
Virgínia Cepero González

Masia de planta quadrangular, que consta de planta baixa, primer pis i golfes. La coberta és a dues vessants, amb teula ceràmica aràbiga i el carener perpendicular a la façana, que es troba orientada a ponent.
La façana principal presenta un portal rectangular, emmarcat amb carreus. S'hi obren dues finestres emmarcades també amb pedra; una al primer pis, de forma rectangular, i l'altra a les golfes, de forma quadrangular.
Al primer pis hi ha dos balcons. Un d'ells, amb l'ampit prolongat i aprofitant com a coberta d'una cort, amb una teulada a una vessant i barana de fusta. L'altre, és un petit balcó amb barana de ferro forjat.
A l'extrem de tramuntana de la façana principal, hi ha un cos adossat, porticat amb arcs rebaixats, tant a la planta baixa com al pis superior.
Els murs són de pedra lligada amb morter sense revestir.
En destaca l'era situada al davant de la façana principal, construïda amb grans lloses rectangulars de pedra treballada.

Protecció: les classificacions derivades del Catàleg de Béns a Protegir del POUM són provisionals, fins a la seva aprovació definitiva l'any 2015.

La llinda més antiga de la casa data de l'any 1693.

COLOMER-RIFÀ S. L (2014). Catàleg de béns a protegir. POUM. Tavèrnoles: Ajuntament de Tavèrnoles.
GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (1981). Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (Tavèrnoles).