Els Munts Tavèrnoles

  Osona
  Els Munts
  Per un camí que surt a mà esquerra aproximadament Pel "camí rural sender" que duu al cim dels Munts.
  858 m

  Coordenades:

  41.93611
  2.36832
  447633
  4642876
  08275 - 22
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Modern
  Contemporani
  Popular
  XVIII / XX
  Bo
  Legal
  Catàleg de béns a protegir POUM 2014, nº 39 (arquitectònic). BCIL.
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  001805400DG44D0001DB
  Virgínia Cepero González

  Masia de planta rectangular, que consta de planta baixa i primer pis. La coberta és a dues vessants, de llargada diferent, amb el carener perpendicular a la façana, que es troba orientada a migdia.
  De la teulada en sobresurt una llanterna rectangular, que té una segona planta i coberta a dues vessants.
  La façana presenta un portal rectangular de pedra, amb llinda de fusta. S'hi obren quatre finestres a la planta baixa i dues al primer pis.
  A llevant, s'hi adossen tres cossos abrigats sota la mateixa vessant de la casa.
  Els materials constructius són lleves de gres, unides amb morter de calç, i afegitons de totxo.
  El seu estat de conservació és bo, ja que va ser restaurada fa pocs anys.

  Inclosa al Catàleg de masies i cases rurals del POUM, nº 42.
  Protecció: les classificacions derivades del Catàleg de Béns a Protegir del POUM són provisionals, fins a la seva aprovació definitiva l'any 2015.

  COLOMER-RIFÀ S.L. (2013). Catàleg de masies i cases rurals. Ajuntament de Tavèrnoles. Tavèrnoles.
  COLOMER-RIFÀ S. L (2014). Catàleg de béns a protegir. POUM. Tavèrnoles: Ajuntament de Tavèrnoles.
  DIPUTACIÓ DE BARCELONA (2002). Inventari del Patrimoni Construït del Pla Especial de Protecció i Millora de l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona. Àrea d'Espais Naturals, Serveis d'Acció Territorial.