Els Munts Tavèrnoles

Osona
Els Munts
Per un camí que surt a mà esquerra aproximadament Pel "camí rural sender" que duu al cim dels Munts.
858 m

Coordenades:

41.93611
2.36832
447633
4642876
08275-22
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
Popular
XVIII / XX
Bo
Legal
Catàleg de béns a protegir POUM 2014, nº 39 (arquitectònic). BCIL.
Fàcil
Residencial
Privada
001805400DG44D0001DB
Virgínia Cepero González

Masia de planta rectangular, que consta de planta baixa i primer pis. La coberta és a dues vessants, de llargada diferent, amb el carener perpendicular a la façana, que es troba orientada a migdia.
De la teulada en sobresurt una llanterna rectangular, que té una segona planta i coberta a dues vessants.
La façana presenta un portal rectangular de pedra, amb llinda de fusta. S'hi obren quatre finestres a la planta baixa i dues al primer pis.
A llevant, s'hi adossen tres cossos abrigats sota la mateixa vessant de la casa.
Els materials constructius són lleves de gres, unides amb morter de calç, i afegitons de totxo.
El seu estat de conservació és bo, ja que va ser restaurada fa pocs anys.

Inclosa al Catàleg de masies i cases rurals del POUM, nº 42.
Protecció: les classificacions derivades del Catàleg de Béns a Protegir del POUM són provisionals, fins a la seva aprovació definitiva l'any 2015.

COLOMER-RIFÀ S.L. (2013). Catàleg de masies i cases rurals. Ajuntament de Tavèrnoles. Tavèrnoles.
COLOMER-RIFÀ S. L (2014). Catàleg de béns a protegir. POUM. Tavèrnoles: Ajuntament de Tavèrnoles.
DIPUTACIÓ DE BARCELONA (2002). Inventari del Patrimoni Construït del Pla Especial de Protecció i Millora de l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona. Àrea d'Espais Naturals, Serveis d'Acció Territorial.