Els Foquers Tavèrnoles

Osona
Pla dels Foquers
Pel trencall que surt a mà esquerra del camí que duu de la carretera BV-5213 a Folgueroles.
520 m

Coordenades:

41.9486
2.3253
444078
4644289
08275-23
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Popular
XVIII
Bo
Legal
Catàleg de béns a protegir POUM 2014, nº 17 (arquitectònic). BCIL.
Sí, IPA.: 24238.
Fàcil
Residencial
Privada
4146002DG4444N0001EX
Virgínia Cepero González

Masia de planta rectangular, formada per dos volums a diferent nivell.
El volum més antic és de planta rectangular i consta de planta baixa i un pis. La coberta és a dues vessants, amb teula ceràmica aràbiga, i el carener paral·lel a la façana, que es troba a llevant.
La façana presenta un portal rectangular, amb la llinda datada amb l'any "1783", i tres portes més, amb marc de pedra, a excepció d'una, amb marc de maó. Al primer pis, s'hi obren tres finestres amb els ampits motllurats i lloses per a torratxes. En aquesta part, la façana es troba arrebossada i pintada de color verd; en destaca un esgrafiat amb l'any "1784".
A la banda de migdia, s'hi adossa un cos de planta rectangular, que consta de planta baixa i un pis, on es troben els porxos. La coberta és a una sola vessant, amb teula ceràmica aràbiga, que desaigua cap a migdia.

Protecció: les classificacions derivades del Catàleg de Béns a Protegir del POUM són provisionals, fins a la seva aprovació definitiva l'any 2015.

Es tracta de l'antic mas Folquers, conegut posteriorment com a Foquers, degut a la pronúncia local.
Les dates constructives presents a la casa, corresponen a una reforma del segle XVIII.

COLOMER-RIFÀ S. L (2014). Catàleg de béns a protegir. POUM. Tavèrnoles: Ajuntament de Tavèrnoles.
GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (1985). Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (Tavèrnoles).