Casa Margarit Granollers

Vallès Oriental
Carrer de Joan Prim, 145, 08400-GRANOLLERS
A la zona d'eixampla de Granollers

Coordenades:

41.61346
2.29016
440858
4607104
08096-68
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Modernisme
XX
1910-20
Manuel Raspall i Mayol (atribuïda)
Regular
Necessita algunes actuacions de millora
Legal
PEPHA nou, Núm. R-059
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 15313DG4007E
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

Edifici entre mitgeres de planta baixa i dues plantes pis amb coberta de teula àrab a dues vessants. Façana plana, estucada i esgrafiada, coronada per un capcer de perfil trencat i sinuós. En destaca el conjunt de balcons amb treballades reixes de ferro forjat a cop de fuet. Façana composada simètricament segons dos eixos, amb buits de proporcions verticals d'arc rebaixat, emmarcats amb motius vegetals esgrafiats sobre les llindes, tancats amb persianes de llibret mòbil. La planta baixa està estucada amb especejament carreuat i la finestra es troba protegida per una treballada reixa de ferro. Es desconeix l'autor però per l'ús dels elements formals i decoratius s'ha atribuït a M. Raspall (CUSPINERA et alií, 2001).

Protegida al PEPHA del 1985 i proposta de protecció al nou PEPHA Fitxa. Núm. R-059

El 1866 es va dedicar el abans carrer d'Isabel II a Joan Prim, el qual el 19 d'agost del 1842 va visitar Granollers, on fou rebut solemnement amb la banda del batalló de la caserna, en agraïment per la gestió del traçat de la carretera (BAULIES, 1986b). Es troba al carrer-carretera que travessa el casc urbà i que impulsà el creixement del primer eixampla de Granollers, a finals del segle XIX, on es troben representats els moviments arquitectònics dels darrers cent anys. Aquest eix, darrerament, està patint un fort procés de transformació amb la proliferació de construccions de substitució. El treball de forja va fer-se a Can Guidons de Granollers (GARCIA PEY, 1990).

BAULIES I CORTAL, Jordi (1986b) "La industrialització de la vila i la ciutat moderna", Estudis de Granollers i del Vallés Oriental, Núm. 1, Aproximació al medi natural i a la història de Granollers, pp. 65-76 Granollers: Servei Municipal de Cultura. CUSPINERA I FONT, Lluís et al. (2001) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Granollers. Document administratiu. GARCIA-PEY, Enric (1990) Recull onomàstic de Granollers: Motius, topònims, nomenclatura, Estudis de Granollers i del Vallès Oriental, Núm. 3, Granollers, Ajuntament de Granollers. PATRIMONI (1985) Patrimoni Històric Arquitectònic. Granollers: Caixa de Crèdit Granollers.