Conjunt de can Mònic Granollers

Vallès Oriental
Carrer del Primer Marquès de les Franqueses 123 - 145, 08400-GRANOLLERS
A l'extrem N de Granollers

Coordenades:

41.6214
2.29251
441061
4607984
08096-69
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Contemporani
Noucentisme
XX
1923
M.J. Raspall i Mayol
Bo
Legal
PEPHA nou, Núm. R-092
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 15308DG4018G
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

Conjunt de sis edificis alineats al vial i, aïllats, cadascun amb dos habitatges bessons i simètrics segons un eix. Consten de planta baixa amb coberta de teula àrab, a dues vessants, acabada amb imbricació perimetral de totxo a sardinell, La façana és plana, arrebossada, recolzada sobre sòcol de paredat comú, coronat per una fina imposta de totxo que enllaça amb l'ampit de les finestres, composada simètricament segons dos eixos amb buits de proporcions verticals, emmarcats amb totxo vist, amb llinda triangular amb clau i salmer de pedra, protegits per reixa de ferro que està treballada mitjançant senzills dibuixos geomètrics de llenguatge noucentista. En el terç de dalt del buit hi ha una imposta ceràmica emmarcada amb doble filet de maó vist. Per sobre, cal assenyalar els buits de ventilació del sotacoberta. El conjunt inclou un edifici aïllat dedicat a transformador elèctric que es contempla en fitxa apart. D'altra banda, les cases posseeixen sengles horts.

Protegida al PEPHA del 1985 i proposta de protecció al nou PEPHA Fitxa. Núm. R-092

Es tracta de l'únic conjunt d'habitatges que construí M.J. Raspall al llarg de tota la seva obra (CUSPINERA et alií, 2001). El carrer Primer Marquès de les Franqueses era conegut abans simplement com Carretera (GARCIA-PEY, 1990).

CUSPINERA I FONT, Lluís et al. (2001) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Granollers. Document administratiu., GARCIA-PEY, Enric (1990) Recull onomàstic de Granollers: Motius, topònims, nomenclatura, Estudis de Granollers i del Vallès Oriental, Núm. 3, Granollers, Ajuntament de Granollers. PATRIMONI (1985) Patrimoni Històric Arquitectònic. Granollers: Caixa de Crèdit Granollers.