Casa carrer Joan Prim 133 Granollers

Vallès Oriental
Carrer de Joan Prim 133, 08400-GRANOLLERS
A la zona d'eixampla de Granollers

Coordenades:

41.61303
2.29003
440847
4607056
08096-143
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Historicista
XX
1940-50
J. García Alcañiz
Bo
Inexistent
PEPHA nou, Núm. R-058
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 15317DG4007E
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

Edifici entre mitgeres de planta rectangular. Consta de planta soterrani, baixa i tres plantes pis. La façana és plana i està dividida en tres eixos que emfasitzen la seva verticalitat mitjançant falses pilastres i capitells. Aquests darrers sustenten la cornisa que serveix d'ampit de les finestres de la tercera planta, Els buits de proporció vertical estan tancats mitjançant baranes i reixes de ferro amb decoració, tret dels balcons del primer i segon pis, que es troben sobre la porta d'accés i que presenten sengles balustrades. A la planta baixa els buits són de punt rodó tret de les finestres que donen llum al soterrani, de proporció horitzontal. Aquesta mateixa planta té la façana amb especejament horitzontal. L'edifici està coronat per un fris amb una notable cornisa, sobre la qual es troba el terrat a la catalana amb balustrada entre pilastres.

Proposta de protecció al nou PEPHA Fitxa. Núm. R-058

Es troba al carrer-carretera que travessa el casc urbà i que impulsà el creixement del primer eixampla de Granollers, a finals del segle XIX, on estan representats els moviments arquitectònics dels darrers cent anys. Aquest eix, darrerament, està patint un fort procés de transformació amb la proliferació de construccions de substitució. El 1866 es va dedicar el abans carrer d'Isabel II a Joan Prim, el qual el 19 d'agost del 1842 va visitar Granollers, on fou rebut solemnement amb la banda del batalló de la caserna, en agraïment per la gestió del traçat de la carretera (BAULIES, 1986b).

BAULIES I CORTAL, Jordi (1986b) "La industrialització de la vila i la ciutat moderna", Estudis de Granollers i del Vallés Oriental, Núm. 1, Aproximació al medi natural i a la història de Granollers, pp. 65-76 Granollers: Servei Municipal de Cultura. CUSPINERA I FONT, Lluís et al. (2001) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Granollers. Document administratiu.,