Casa carrer Joan Prim 98 Granollers

Vallès Oriental
Carrer de Joan Prim 98, 08400-GRANOLLERS
A la zona d'eixampla de Granollers

Coordenades:

41.61224
2.29008
440850
4606968
08096-144
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Art Decó
XX
1935
M.J. Raspall i Mayol
Bo
Inexistent
PEPHA nou, Núm. R-056
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 019A09001
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

Casa entre mitgeres de planta baixa i pis amb coberta plana limitada per una barana. La façana és plana i està arrebossada. Es composa segons un únic eix amb buits de proporcions verticals. Verticalitat aquesta que queda trencada per la imposta del primer forjat, la de totxo a l'alçada del dintell del balcó del primer pis i la barana del terrat, ornamentada mitjançant dos treballats medallons de dibuixos geomètrics situats als laterals i que s'uneixen per una barana de ferro amb decoració geomètrica pròpia del llenguatge decó. Aquest mateix llenguatge és visible també a la decoració de la barana del balcó. Els buits són de doble llinda, plana i triangular, essent el triangle de totxo amb salmer i clau de pedra al balcó (CUSPINERA et alií, 2001).

Proposta de protecció al nou PEPHA Fitxa. Núm. R-056

El 1866 es va dedicar el abans carrer d'Isabel II a Joan Prim, el qual el 19 d'agost del 1842 va visitar Granollers, on fou rebut solemnement amb la banda del batalló de la caserna, en agraïment per la gestió del traçat de la carretera (BAULIES, 1986b).

BAULIES I CORTAL, Jordi (1986b) "La industrialització de la vila i la ciutat moderna", Estudis de Granollers i del Vallés Oriental, Núm. 1, Aproximació al medi natural i a la història de Granollers, pp. 65-76 Granollers: Servei Municipal de Cultura. CUSPINERA I FONT, Lluís et al. (2001) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Granollers. Document administratiu.,