Casa carrer Alfons IV 87 Granollers

Vallès Oriental
Carrer d'Alfons IV, 87, 08400-GRANOLLERS
A la zona d'eixampla de Granollers

Coordenades:

41.60335
2.28799
440668
4605983
08096-178
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Noucentisme
XX
1927
M. J. Raspall i Mayol
Bo
La façana va ser restaurada l'any 1999. Els elements ornamentals estan pintats en verd
Inexistent
PEPHA nou, Núm. R-003
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 15308DG4006E
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

Edifici d'habitatges de planta quadrangular situat entre mitgeres. Consta de planta baixa i dues plantes pis amb coberta plana. La façana es, també, plana i està estucada i decorada amb esgrafiats. Es composa a quatre eixos que venen marcats pels buits de proporcions verticals, de llinda plana emmarcats en la part superior mitjançant esgrafiats que reprodueixen elements geomètrics i vegetals. Aquests buits estan tancats amb persianes de llibret mòbil. Tant els buits de la primera planta com els de la segona queden units dos a dos mitjançant sengles balcons de dibuix de llenguatge noucentista. La proporció vertical dels buits queda tallada per una fina imposta de forjat i la potent barana - frontó de coronament que incorpora els respiralls del terrat a la catalana i, que està limitada per una fina cornisa recolzada en cartel·les que emmarquen els buits amb quatre hídries i un dibuixat frontó amb relleus i esgrafiats que presenten al centre la data de finalització de la construcció de l'edifici "1928"

Proposta de protecció al nou PEPHA Fitxa. Núm. R-003

La composició de la situació dels buits de la façana difereix respecte al plànol del projecte (CUSPINERA et alií, 2001). Es troba al carrer-carretera que travessa el casc urbà i que impulsà el creixement del primer eixampla de Granollers, a finals del segle XIX, on estan representats els moviments arquitectònics dels darrers cent anys. Aquest eix, darrerament, està patint un fort procés de transformació amb la proliferació de construccions de substitució

CUSPINERA I FONT, Lluís et al. (2001) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Granollers. Document administratiu.,