Casa Francesc Macià 94 Granollers

Vallès Oriental
Carrer de Francesc Macià 94, 08400-GRANOLLERS
A la zona d'eixampla de Granollers

Coordenades:

41.60101
2.28716
440597
4605724
08096-179
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Noucentisme
XX
1930-40
Bo
Inexistent
PEPHA nou, Núm. R-047
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 15306DG4006E
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

Habitatge unifamiliar de planta rectangular amb coberta de teula àrab a dues aigües amb ràfec. Fa cantonada entre el carrer Francesc Macià i el carrer Mallorca. Consta de planta baixa i golfes. Els buits són de composició vertical, sense decoració i protegits mitjançant reixes de forja decorades. Al costat de migdia presenta un jardí annex amb tanca massissa.

Proposta de protecció al nou PEPHA Fitxa. Núm. R-047

Es troba al carrer-carretera que travessa el casc urbà i que impulsà el creixement del primer eixampla de Granollers, a finals del segle XIX, on estan representats els moviments arquitectònics dels darrers cent anys. Aquest eix, darrerament, està patint un fort procés de transformació amb la proliferació de construccions de substitució

CUSPINERA I FONT, Lluís et al. (2001) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Granollers. Document administratiu.,