Carrer del Rec Granollers

Vallès Oriental
Carrer del Rec, 08400 - GRANOLLERS
A la zona d'eixampla de Granollers

Coordenades:

41.61023
2.28437
440373
4606749
08096-311
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Contemporani
Neoclàssic
Noucentisme
Art Decó
Regular
Necessita algunes actuacions de millora
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Diversos
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

Neix a la plaça de la Caserna, al costat del mercat de Sant Carles i arriba fins a la plaça de la Constitució, cruïlla de camins abans de creuar el pont de la Riera (GARCIA-PEY, 1990). Abunden els edificis de construcció aïllada i existeixen dos construccions dedicades a la distribució d'energia elèctrica. Els elements que s'han inventariat són els que s'assenyalen a continuació: SENARS 1-3 (noucentista), 5 (frontó, noucentista) 19 (torre Adela Rocaverda), 35 (central transformadora d'ENHER) / PARELLS 2 (can Jonc, art decó), 22 (tipologia tradicional urbana de planta baixa més pis, amb frontó), 28-30-32 (Estabanell i Pahissa), 34 (Torre Pardalera),

Fins als anys 1950 i per aquest carrer va passar-hi un rec d'aigua potable -d'ací el nom del carrer- on vivien, en nombre copiós, anguiles, barbs, crustacis, moluscs, insectes aquàtics i molts d'altres animals. Naixia en la Verneda d'en Fortuny, a l'altre costat del Pont de Ferro del ferrocarril, entre les estacions de Granollers-Canovelles i les Franqueses. Travessava el carrer del Rec i regava camps fins a Palou¸ on s'esgotava. Per deixadesa, les conduccions varen trencar-se, especialment en creuar el riu Congost, i el creixent barri de can Xarlet -avui al gran poble de Canovelles- es convertí en claveguera. Tota la fauna va morir; els camps de conreu que regava varen esdevenir blocs i, finalment, el de sempre; la mort d'un sistema ecològic important (JONCH, 1986). El tram inicial de l'antic camí de Bellulla, ara conegut com la Carretera de Caldes, era aquest carrer del Rec (GARCIA-PEY, 1990). En aquest carrer vivia el Periques o Fandango que anava pels mercats i les fires venent escopetes de fletxes entre d'altres mercaderies (GARCIA-PEY, 1990).

GARCIA-PEY, Enric (1990) Recull onomàstic de Granollers: Motius, topònims, nomenclatura, Estudis de Granollers i del Vallès Oriental, Núm. 3, Granollers, Ajuntament de Granollers. JONCH I CUSPINERA, Antoni (1986) La fauna del Vallès Oriental p.21-33. Estudis de Granollers i del Vallès Oriental, 1. Aproximació al medi natural i a la història de Granollers. Ajuntament de Granollers.